LUCRURI DE CARE AI NEVOIE ÎN PUSTIE (3)

„A făcut să-ţi țâșnească apă din stânca cea mai tare” (Deuteronom 8:15)

     Ce alt lucru îți mai trebuie în pustie? Apă! Fără mâncare poți trăi cam patruzeci de zile, dar fără apă vei muri mult mai repede. La fel este și pe tărâmul spiritual; poți trece prin viață ducând lipsă de multe, dar nu vei supraviețui fără Dumnezeu! În pustie, Dumnezeu i-a dat poporului o lecție pe care dorea ca ei să și-o amintească după ce vor ajunge în Țara promisă: „Când vei mânca şi te vei sătura, când vei zidi şi vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi aurul, şi crescându-ţi tot ce ai, ia seama să nu ţi se umfle inima de mândrie şi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos… din casa robiei; care te-a dus în acea pustie mare şi grozavă, unde erau şerpi înfocaţi şi scorpioni, în locuri uscate şi fără apă, care a făcut să-ţi țâșnească apă din stânca cea mai tare, şi care ţi-a dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinţii tăi, ca să te smerească şi să te încerce, şi să-ţi facă bine apoi…” (v. 12-16). Să remarcăm cuvintele „să-ți facă bine”. În ciuda situației prin care treci astăzi, Dumnezeu ți-a pregătit mari binecuvântări. Însă pentru a le face față cum se cuvine, trebuie să înveți lecția smereniei, să ai o inimă plină de mulțumire, și să nu uiți niciodată că numai El este izvorul tuturor lucrurilor bune pe care le vei avea vreodată. Apoi Dumnezeu a adăugat (v. 19) acest P.S.: „Dacă veți uita… veți pieri”. Iată cu câtă seriozitate dorește El să te asigure că depinzi de El în fiecare zi