LUI DUMNEZEU ÎI APARTINE TOTUL (2)

„Dar când au dat de păşune, s-au săturat, şi când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie; de aceea M-au uitat” (Osea 13:6)

     Apostolul Pavel îi scria lui Timotei (1 Timotei 6:17-18): „Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe, şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii”. Te numeri printre „bogații veacului acestuia”? Află atunci că aproape jumătate din planetă – peste trei miliarde de oameni – trăiesc cu mai puțin de 12 lei pe zi! Dacă venitul tău depășește această sumă, prin comparație – ești bogat! Dar odată cu prosperitatea apare și avertizarea: nu fi trufaș! „Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înainte căderii” (Proverbe 16:18). Istoricul și scriitorul scoțian Thomas Carlyle scria: „Uneori problemele se țin scai de noi. Pentru fiecare om care se bucură de prosperitate, corespund alți o sută care se confruntă cu necazurile”. Dumnezeu dorește să te bucuri de lucruri fără să fii orbit de ele. Agonisirea de averi, indiferent cât de mărunte ar fi ele, pune în plan secund orice altceva – inclusiv căutarea lui Dumnezeu. Există un parcurs previzibil de la sărăcie la mândrie. Săracul se roagă și muncește; Dumnezeu îl aude și îl binecuvântează. Omul smerit devine bogat și uită de Dumnezeu. Săracul credincios devine un bogat îngâmfat! După cum a spus Dumnezeu prin Osea: „Când au dat de păşune, s-au săturat, şi când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie; de aceea M-au uitat”. Cum putem evita această capcană? Adu-ți aminte că tot ce ai vine de la Dumnezeu și că El este izvorul tuturor lucrurilor de care vei avea nevoie în viitor. Așa că, trăiește având o inimă recunoscătoare, și fii în totală dependență de Dumnezeu!