LUI DUMNEZEU ÎI APARTINE TOTUL (4)

„Ale Domnului, Dumnezeului tău, sunt cerurile… pământul şi tot ce cuprinde el.” (Deut. 10:14)

     Când vine vorba de banii noștri, ne place să spunem: „Eu i-am câștigat, așa că sunt ai mei!”. Greșești profund! Biblia afirmă repetat: „Ale Domnului, Dumnezeului tău, sunt cerurile… pământul şi tot ce cuprinde el”. „A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău” (1 Cronici 29:11). „Al Meu este argintul, şi al Meu este aurul, zice Domnul oștirilor” (Hagai 2:8). Iar în Noul Testament scrie: ”Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit?” (1 Corinteni 4:7) Bogățiile sunt precum câștigurile de la jocul Monopoly: dacă ești mai bun decât concurența, ajungi să deții titlul de proprietate a celor mai scumpe proprietăți. Dar, surpriză! La sfârșit, când jocul se termină, participanții pleacă de la masă și toate piesele sunt puse la loc în cutie. Iar dacă ai fost peste măsură de agresiv, ceilalți jucători s-ar putea să nu te mai placă. Iată câteva versete menite să ne dea de gândit: „Nu te teme când se îmbogăţeşte cineva, şi când i se înmulţesc vistieriile casei; căci nu ia nimic cu el când moare: vistieriile lui nu se pogoară după el. Să se tot creadă omul fericit în viaţă, să se tot laude cu bucuriile pe care şi le face, căci tot în locuinţa părinţilor săi va merge, şi nu va mai vedea lumina niciodată. Omul pus în cinste, şi fără pricepere, este ca dobitoacele pe care le tai” (Psalmul 49:16-20). Dumnezeu, care are toate lucrurile în stăpânire, ne dăruiește din ele, cu două scopuri: 1) Să ne bucurăm. 2) Să investim în împlinirea planurilor Sale pe pământ. Când trăim cu această atitudine, teama ne va fi înlocuită cu credința în Dumnezeu!