MAI  DE  PRET  DECÂT  PĂSĂRILE(5)

„Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte” (Matei 6:26)

     O pasăre aflată în nevoie. Domnul Isus a spus: „Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră, şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui? Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;  totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu   s-a îmbrăcat ca unul din ei. Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? …  Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (v. 26-33). Dacă mai ai nevoie și de alte promisiuni biblice pe care să te bazezi, iată-le:   „Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!” (Psalmul 34:9). „Ferice de omul care se teme de Domnul, şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui! Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea lui dăinuieşte în veci … El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul” (Psalmul 112:1-7). Dumnezeu a scris aceste promisiuni în Cuvântul Lui ca să le poți citi iar și iar și citindu-le să te ridici deasupra îngrijorării și să-ți trăiești viața cu bucurie și încredere.