MÂNA LUI DUMNEZEU (3)

„I-a dat cele două … table din piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu” (Exod 31:18)

     Mâna lui Dumnezeu pe piatră. De ce crezi că a scris Dumnezeu Cele zece porunci pe piatră? Deoarece principiile Lui sunt permanente și neschimbătoare. Poate spui: „Cum rămâne cu toți aceia care nu au auzit niciodată Cuvântul lui Dumnezeu? Cum îi va judeca El?” Pavel răspunde: „Când Neamurile, cu toate că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege; şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovățesc între ele” (Romani 2:14-15). Conștiința joacă rolul unei busole. Dacă îi dai voie, ea te va călăuzi bine. Dar când îi respingi avertismentele, vocea ei se estompează tot mai tare, până când n-o mai poți auzi. O astfel de stare este foarte periculoasă. Pavel scrie: „să păstrezi credinţa şi un cuget curat pe care unii l-au pierdut, şi au căzut din credinţă” (1 Timotei 1:19). Imaginează-ți că stai pe un pod și arunci pietre în apă. În urma lor se formează valuri care se duc spre mal. E doar o mică piatră, dar uite ce efect are! Cu toate acestea, iarna, când apa îngheață, poți traversa cu camionul peste ea. La fel este și conștiința ta. Când continui să-L nesocotești pe Dumnezeu, inima ta devine insensibilă și se împietrește și nu-L mai auzi când îți vorbește. Pavel scrie: „mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor” (Faptele Apostolilor 24:16). E o regulă bună după care să trăiești!