NEVOI RELAȚIONALE (3)

„Căci… într-un trup avem mai multe mădulare…” (Romani 12:4)

     Apostolul Pavel a scris: „Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul proorociei, să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură. Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie.” (Romani 12:4-8). De multe ori nefericirea poate să înceapă cu absența relațiilor. Și ceea ce trebuie să știi este faptul că nefericirea este un fel de mesager al lucrurilor care trebuie schimbate în viața ta. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ai în telefonul mobil o sumedenie de numere de telefon salvate; ci mai degrabă să-ți împarți viața cu cei care trăiesc pentru cauze mai mari decât ei înșiși! De unde ar trebui să începi? De la vizitarea persoanelor singure, din cel mai apropiat azil de bătrâni. Oferă-te voluntar o dată pe săptămână, la o anumită fundație. Spune pastorului tău: „Vă rog să mă aveți în vedere pentru o misiune care implică ajutorarea altora!” Sunt pași mărunți, poate, dar începe să-i faci, chiar de azi… vei fi uimit cât de mult îți vor îmbogăți viața!