NU FI UN INSTIGATOR!

„Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!” (Matei 5:9)

     Încearcă să-ți imaginezi următoarele două scene. Prima: Hristos îți ia partea în cer și are rolul de Mijlocitor al tău înaintea lui Dumnezeu. „Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor pe Isus Hristos” (1 Ioan 2:1). A doua: Tu, aici pe pământ, acuzi pe cineva. Biblia îl numește pe Satana „pârâșul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru” (Apocalipsa 12:10). De care parte ești tu? Poate spui: „dar am auzit din sursă sigură”. Te-ai gândit vreodată că nu ești legat la sursa corectă? Domnul Isus a spus: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă” (Ioan 15:5). Roada la care s-a referit Domnul Isus aici este roada „cea bună”. El a spus: „ferice de cei împăciuitori”. Și care este opusul împăciuitorului? Instigatorul! El e deseori cel tulburat înlăuntrul său, are probleme nerezolvate , e mereu nervos, este nemulțumit și a trecut prin viață provocând mereu agitație în jurul lui. Când găsește o lucraere, el caută un fir ca s-o poată destrăma. Unii o fac în mod voit, alții fără să-și dea seama. Ca să fii o persoană împăciuitoare, trebuie să stingi conflictele din fașă. Trebuie să îndrepți conversația într-o altă direcție. Și dacă e nevoie, vorbește cu persoana care agită lucrurile. În cel mai bun caz, o vei ajuta să se schimbe. Dar în orice caz, se va gândi de două ori la ceea ce dorește să-ți spună.