NU LĂSA VĂICĂREALA SĂ SE CUIBĂREASCĂ (2)

„A auzit cârtirile împotriva Domnului” (Exod 16:7)

     Când te plângi, Dumnezeu o ia personal. Văicăreala arată lipsa ta de credință în Cuvântul Său care spune: „Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28). Iar în altă parte, Biblia mai spune: „După ce Faraon a lăsat poporul să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în ţara Filistenilor, cu toate că era mai aproape; căci a zis Dumnezeu: „S-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul, şi să se întoarcă în Egipt.” Ci Dumnezeu a pus poporul să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie” (Exod 13:17-18). Dumnezeu știe sfârșitul încă de la început, și El te conduce pe calea Lui și te învață căile Lui! Odată ce accepți asta, nu vei mai fi nemulțumit! Când Israelul a cârtit, „S-a aprins între ei focul Domnului şi a mistuit o parte din marginea taberei.” (Numeri 11:1) Dr. Dale A. Robbins scrie: „Ei au refuzat ca Dumnezeu să aibă grijă de ei, să-i ocrotească și să le conducă viețile. Punctul de plecare al creștinismului este că Isus devine Stăpânul împrejurărilor în care ne găsim. Noi suntem în mâinile Sale. Dacă credincioșii sunt nemulțumiți, aceasta devine o acuzație la adresa Domnului în care ne-am pus încrederea, iar El „a auzit cârtirile pe care le-aţi rostit împotriva Lui” (Exod 16:8). Când treci prin clipe grele, nu recurge la văicăreală. Laudă-l pe Dumnezeu în pofida a ceea ce se întâmplă (1 Tesaloniceni 5:18).” Mulțumirea este opusul cârtirii. Ea exprimă aprecierea noastră pentru tot ce a făcut Dumnezeu și pentru ce promite că va face, și arată încrederea că El este în control. Psalmistul spune: „Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri, şi împlineşte-ţi juruinţele făcute Celui Prea Înalt. Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi” (Psalmul 50:14-15). Mulțumirea și recunoștința, nu văicăreala Îl motivează pe Dumnezeu să lucreze pentru tine.