NU MAI ÎNCERCA SĂ CONTROLEZI TOTUL (2)

„Puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” (2 Corinteni 12:9)

     Dacă descoperi că ai dorința excesivă de a controla, încearcă să faci şi următoarele trei lucruri: 1) În loc să te temi de ineficacitatea ta, accept-o ca pe o calitate. Ea te ajută să experimentezi puterea lui Dumnezeu. „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită”. Dă-te la o parte și fă-I loc lui Dumnezeu! 2) Spune-i lui Dumnezeu nevoia ta. Regele Iosafat și-a dat seama că armatele sale erau insuficiente pentru armatele invadatoare. Așa că el s-a rugat: „O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi, care înaintează împotriva noastră, şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!” (2 Cronici 20:12) Care a fost sfârșitul istoriei sale? Unul miraculos! Armatele invadatoare s-au distrus una pe alta, iar armata lui Iosafat nu a trebuit să lupte deloc! Cele mai mari minuni vor avea loc când tu te simți neputincios, dar crezi că Dumnezeu va interveni. 3) Meditează la versetele care vorbesc despre suveranitatea lui Dumnezeu și despre inutilitatea încercării de a-ți controla singur viața. Iată câteva: „Se aruncă sorţul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.” (Proverbe 16:33) „Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlineşte.” (Proverbe 19:21) „El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: „Ce faci?” (Daniel 4:35). „În El am fost… rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale.” (Efeseni 1:11). Relaxează-te și începe să te încrezi în Dumnezeu – El știe ce face și are cele mai bune planuri pentru viața ta!