„NU MI-E RUȘINE” (2)

„Nu mă lăsa de ruşine în nădejdea mea!” (Psalmul 119:116)

     Psalmistul a scris: „Sprijineşte-mă, după făgăduinţa Ta, ca să trăiesc, şi nu mă lăsa de ruşine în nădejdea mea”. Care este nădejdea noastră? Cea de-a doua venire a Domnului Isus Hristos. Pavel explică: „credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El …  Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.  Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh” (1 Tesaloniceni 4:14-17). Domnul Isus a spus: „pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată” (Ioan 5:28-29). În acea zi, rugăciunea Tatăl nostru va primi, în sfârșit, răspuns: „Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ” (Matei 6:10). Compozitorul cântării a scris: „O, Doamne, pe Tine te așteptăm, așteptăm venirea Ta. Ținta noastră e cerul, nu mormântul. O, trâmbiță a îngerului! O, glas al Domnului! Binecuvântată odihnă, binecuvântată nădejde a sufletului meu”. Domnul Isus nu S-a răzgândit; El vine iarăși. Pentru ce vine din nou? Pentru cei ce s-au pregătit, pentru a-i duce într-un loc pregătit, unde vor locui cu El pe vecie. Ai şi tu dorinţa de-a ajunge acolo?