NU TE ÎNGRIJORA, DUMNEZEU ESTE CREDINCIOS!

„Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.” (2 Tesaloniceni 3:3)

     Cea mai mare parte a îngrijorărilor noastre poate fi rezumată în două cuvinte: „Dar dacă?” Dar dacă rezultatul analizelor medicale iese prost, dacă economia se prăbușește, dacă mă părăsește soțul/soția, dacă îmi pierd locul de muncă… lista este nesfârșită. „Frica are cu ea pedeapsa” (1 Ioan 4:18) și când te concentrezi asupra îngrijorărilor, și nu asupra credincioșiei lui Dumnezeu, îl lași pe Satan să te tulbure. Dar nu trebuie să-i dai voie! Domnul Isus ne îndeamnă: „Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” (Ioan 14:27). Iar înțeleptul Solomon spune: „Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat.” (Proverbele 15:15). Dacă îți este teamă de ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor (mâine), oprește-te și uită-te în urmă (ieri), la credincioșia lui Dumnezeu față de tine și alege să nu te îngrijorezi în prezent (azi). El este „credincios, şi va face lucrul acesta.” (1 Tesaloniceni 5:24). Așadar, dacă ești chinuit de îngrijorare, iată câteva promisiuni biblice în care te poți încrede: „Binecuvântat să fie Domnul, care a dat odihnă poporului Său Israel, după toate făgăduinţele Lui! Din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul Său Moise, niciunul n-a rămas neîmplinit” (1 Împărați 8:56). Tu spui: „Dar am greșit față de Dumnezeu! Chiar pot să aștept ajutorul Său?” Da, pentru că „dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios” (2 Timotei 2:13). Înainte ca să te răscumpere și să te facă iubitul Său copil, Dumnezeu ți-a cunoscut toate greșelile, slăbiciunile și eșecurile. Iar Cuvântul Său spune: „Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.” Așadar, cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi este acesta: nu te îngrijora, Dumnezeu este credincios!