NU TE ÎNGRIJORA – ÎNCREDE-TE ÎN DUMNEZEU!

„Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă. Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi… cu noi este Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta…” (2 Cronici 32:7-8)

     Ți-ai pierdut sentimentul păcii? Mintea ta este asediată de îngrijorare? Dacă este așa, începe prin a-ți îmbogăți mintea cu următoarele promisiuni din Sfânta Scriptură; scrie-le pe hârtie, ia-le cu tine, citește-le regulat și crede-le! 1) „Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare şi la venire…” (Psalmul 121:5-8); 2) „Cei ce cunosc Numele Tău, se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!” (Psalmul 9:10); 3) „Căci sunt bine încredințat că nici moartea…nici lucrurile de acum, nici cele viitoare… nici adâncimea, nicio altă făptură (Sau: zidire.) nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu…” (Romani 8:38-39); 4) „Ei se vor război cu tine, dar nu te vor birui; căci Eu voi fi cu tine, ca să te scap şi să te izbăvesc, zice Domnul.” (Ieremia 15:20); 5) „Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău, şi vei vedea că te poţi odihni liniştit.” (Iov 11:18); 6) „Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea.” (Psalmul 4:8); 7) „În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33); 8) „Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi… căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu.” (2 Cronici 20:15); 9) „Nu te teme!… Dacă vei trece prin ape… nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde” (Isaia 43:1-2); 10) „Pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul… te voi scăpa… pentru că ai avut încredere în Mine, zice Domnul.” (Ieremia 39:17-18). Așadar, nu te îngrijora, încrede-te în Dumnezeu!