O FĂPTURĂ MINUNATĂ! (2)

„Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.” (2 Timotei 1:7)

     Un al doilea pas către înnoirea minţii, adică transformarea atitudinii: Rostește ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său despre tine. Cuvintele contează, mai ales când sunt cuvintele lui Dumnezeu! Privește în jurul tău; tot ce se găsește în creație a fost mai întâi un cuvânt care a fost gândit și rostit de Dumnezeu. „Să fie… și a fost…” (Geneza 1:14-15). Cuvintele Sale conțin puterea a ceea ce este El. Așadar, atunci când crezi și rostești Cuvântul lui Dumnezeu, te conectezi cu Logosul Său creator. De ce este necesar să rostești Cuvântul lui Dumnezeu, și nu este suficient doar să-l gândești? Deoarece, când te auzi rostind Cuvântul lui Dumnezeu, el are o mai mare putere de întipărire. Apoi, pentru că îți amintești ceea ce reciți, și pentru că dușmanul te aude. Când Domnul Isus a fost ispitit în pustiu, şi a rostit Cuvântul lui Dumnezeu, vrăjmaşul a plecat (Matei 4:11). Pasul 3 către schimbarea minţii: Comportă-te conform cu ceea ce spune Dumnezeu despre tine. Dumnezeu te-a făcut să fii chibzuit – asta înseamnă că ai o gândire bună. Dacă crezi lucrul acesta cu adevărat, ce ai face, și în prezent nu faci?! Cât de mare e pasul prin credință pe care ești dispus să-l faci? Dumnezeu te-a înzestrat cu capacitatea de a „iubi”. Dacă ai crede asta cu adevărat, cum ți-ai arăta dragostea pentru Dumnezeu și pentru semeni? Vei ierta pe cineva care te-a rănit? Îi vei sluji pe ceilalți în loc să fii absorbit de tine însuți? Vei începe să dăruiești bani la biserică? Nimic nu-ți zidește credința mai mult ca practicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Aplică, pune în practică acești pași, și ți se va schimba părerea pe care o ai despre tine însuți!