O FĂPTURĂ NOUĂ ÎN HRISTOS

„El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale.” (Filipeni 3:21)

     Biblia spune că trupurile noastre cerești vor fi exact ca cel pe care l-a avut Domnul Isus după înviere. Semăna cu El, pentru că ucenicii L-au putut recunoaște. El a mâncat și a băut cu ei, iar ucenicii L-au putut atinge. Dar El putea trece în mod miraculos prin ziduri și s-a arătat în locuri diferite la oameni diferiți, fără a călători cu mijloace de transport cunoscute. Trupul Său deja transformat nu mai îmbătrânea, nici nu mai era supus bolii și morții. Noul tău trup va fi ca al Lui. „Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă, va veni sfârşitul” (1 Corinteni 15:23-24). Robert Baillie, prezbiterian de origine scoțiană, a aflat, în 1684, că ar putea fi spânzurat pentru presupusa implicare într-un complot de asasinare a regelui Charles al II-lea și apoi tăiat în bucăți, iar capul și mâinile țintuite în cuie pe podul din acel ținut. Cum a reacționat el? Citând următorul verset din Scriptură: „Cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale” (Filipeni 3:20-21). Apoi a declarat: „Trupul meu poate fi tăiat și ciopârțit cum doresc ei, dar știu sigur că nimic nu se va pierde, iar toate mădularele mele vor fi reașezate la locul lor în chip minunat și trupul meu va fi aidoma trupului glorios al lui Hristos.” De fapt, chiar dacă trupul tău va fi pus într-un sicriu sau nu, asta nu are importanță, pentru că Dumnezeu ți-a pregătit un trup de slavă, la fel ca cel al lui Hristos!