„O LUCRARE LĂUNTRICĂ” (3)

„Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.” (Ioan 14:16)

     Când primești Duhul Sfânt ai parte de multe foloase. În Noul Testament, Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.” Cuvântul din limba greacă pentru „Mângâietor” este Paracletos, care înseamnă „cel care merge alături de tine pentru a te întări, pentru a te încuraja și pentru a te sfătui”. Gândește-te la asta. Când te simți descurajat, confuz și neputincios, ai acces la un ajutor înțelept, plin de compasiune și competent, care îți va oferi sprijin și se va îngriji de nevoile tale. Așa că, în loc să te zbați să răzbești de unul singur, învață să te sprijini pe El, să te încrezi în puterea Sa, și să-I ceri să-Și facă lucrarea măreață în tine. Acesta este un mare beneficiu. Apostolul Pavel ne spune: „umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești.” (Galateni 5:16). Tensiunea dintre Duhul Sfânt și firea pământească este permanentă. Oricât de bine-intenționată ar fi, firea noastră pământească nu poate fi îmblânzită de gândirea omenească, iar acest fapt nu face decât să producă înfrângere și descurajare. Un alt avantaj al locuirii Duhului Sfânt în tine este că vei reuși să trăiești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Biblia spune: „Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu” (Romani 8:14). Rugăciunile și propriile tale presupuneri nu reprezintă calea lui Dumnezeu. Călăuzirea Duhului Sfânt, și nu presupunerile tale, trebuie să-ți orienteze pașii în viață! Deci, umblă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu!