„O LUCRAREA LĂUNTRICĂ” (4)

„Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră” (Romani 8:26)

     Cei doi piloni din viața de zi cu zi a unui creștin trebuie să fie rugăciunea și Scriptura. Și chiar dacă pare simplu să te rogi, nu este întotdeauna ușor. Ne lipsește motivația, atenția ne este distrasă cu ușurință și nu știm întotdeauna pentru ce să ne rugăm. Așadar, cunoscându-ne slăbiciunile omenești, Dumnezeu ne „ajută” prin Duhul Său cel Sfânt care locuiește în noi: „Dar Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu” (Romani 8:26-27). Asta înseamnă că indiferent cum te simți când te rogi, Duhul Sfânt Se unește în rugăciune cu tine și îți transformă rugăciunile tale cele mai firave în pledoarii pline de putere înălțate Tatălui Ceresc. Când vorbim despre cel de-al doilea pilon, și anume Cuvântul lui Dumnezeu, rolul Duhului Sfânt este la fel de dinamic. Domnul Isus a zis: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare.” (Ioan 16:13). Trebuie să remarcăm faptul că Duhul Sfânt face trei lucruri: 1) El te călăuzește în timp ce studiezi și încerci să înțelegi Cuvântul lui Dumnezeu. 2) El ia ceea ce Domnul Isus dorește să știi și îți face cunoscut. 3) Îți deschide perspective cu privire la lucrurile care vor avea loc. Fără îndoială că literatura bună și de calitate, resursele care au la bază Scriptura și învățătorii biblici pricepuți pot fi de mare folos, dar acestea nu pot reprezenta un înlocuitor al Duhului Sfânt pentru noi înșine. Noi trebuie să auzim și să ascultăm ceea ce dorește Duhul Sfânt să ne transmită.