OBICEIUL RĂU POATE FI ZDROBIT PRIN HRISTOS!

„Pot totul în Hristos, care mă întăreşte” (Filipeni 4:13)

     Obiceiurile încăpățânate au viața lor proprie; de aceea ele continuă să crească. Ai zice că au o minte care gândește în locul tău, o voce care îți vorbește și o putere care continuă să te cucerească. Ce ar trebui să faci? Să te rogi și să proclami Cuvântul lui Dumnezeu peste obiceiul tău rău, pentru că Dumnezeu a spus: „Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc.” (Ieremia 1:12). Roagă-te: „Doamne, Cuvântul Tău spune că atunci când Te chem, Tu-mi vei răspunde, vei fi cu mine în strâmtorare, mă vei proslăvi și mă vei izbăvi (vezi Psalmul 91:15). Ai promis că prin puterea Duhului Tău cel Sfânt care locuiește în mine, eu pot fi eliberat din cercul vicios al ispitei, păcatului și eșecului (vezi Romani 8:2). Tu ai spus că dacă mă supun Ție, voi căpăta putere să mă împotrivesc diavolului și că el va fugi de la mine (vezi Iacov 4:7). Cuvântul Tău spune că mi-ai dat puterea de a doborî vechile mele întărituri mentale și de a lua în stăpânire orice gând nesupus, orice imaginație și orice pornire (vezi 2 Corinteni 10:5). Tu ai promis că prin citirea și meditarea la Cuvântul Tău în fiecare zi, eu voi deveni părtaș firii Tale dumnezeiești și voi învinge pornirile firii mele pământești (vezi 2 Petru 1:4). Tu ai promis că-mi vei întări gândirea, emoțiile și voința; că valoarea mea se va sprijini numai pe dragostea Ta pentru mine; că vei face nespus mai mult decât aș putea eu cere sau gândi – pentru că Tu lucrezi în mine (vezi Efeseni 3:14-21). Astăzi cer izbăvirea în Numele lui Isus Hristos, de sub puterea acestui obicei dăunător. Amin!” Așadar, Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi este acesta: Poți totul în Hristos, care te întărește!