OCROTIRE DIVINĂ

„Va vedea sângele… şi nu va îngădui Nimicitorului să intre în casele voastre.” (Exodul 12:23)

     Când îngerul morții a traversat Egiptul, numai cei ale căror uși aveau ușiorii vopsiți cu sânge de miel au fost protejați împotriva „Nimicitorului”. Sângele Domnului Isus (Mielul lui Dumnezeu) este încă cea mai bună ocrotire a ta împotriva dușmanului, care „dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8). Un autor scria: „Când diavolul vede o persoană sau o familie plasată sub protecția sângelui Domnului Isus, el merge mai departe. Diavolul preferă să găsească o pradă mai ușoară, decât să-și creeze necazuri cu cineva care Îi aparține Domnului. La fel cum hoțul preferă pe cineva care nu cunoaște bine împrejurimile, care nu este atent și pare a fi slab, tot astfel vrăjmașul își alege victimele bazându-se pe ceea ce pare a fi un lucru sigur. Fă-l să caute în altă parte… acoperă-ți familia și pe cei dragi cu… sângele Domnului Isus!” Dumnezeu a pus un gard viu în jurul Gomerei, nevasta profetului Osea, ca s-o protejeze de relațiile adulterine și ca s-o atragă înapoi la soțul ei. El a spus: „Îi voi astupa drumul cu spini, i-l voi astupa cu un zid, ca să nu-şi mai afle cărările” (Osea 2:6). Înainte ca familia ta să plece de acasă dimineața, roagă-l pe Dumnezeu să-i înconjure pe fiecare cu protecția Sa Divină, să-i păzească pe parcursul zilei și să țină la distanță influențele rele. Dumnezeu ți-a dat autoritate în fața diavolului, așa că spune-i: „Nu ai dreptul să le faci rău celor dragi ai mei, în niciun fel! Am autoritate asupra ta în Numele Domnului Isus și prin puterea Duhului Sfânt, și declar nule și neavenite orice strategii și uneltiri pe care le-ai plănuit!” Acesta poate fi un mod potrivit de a obține ocrotire divină!