OBSTACOLE PE CALEA CREDINȚEI (1)

„Prin credinţă, Avraam… a ascultat, şi a plecat fără să ştie unde se duce.” (Evrei 11:8)

     Biblia spune: „Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat, şi a plecat fără să ştie unde se duce.” În următoarele câteva zile, vom privi și vom analiza împreună câteva lucruri la care trebuie să te aștepți în călătoria vieții tale de creștin: 1) Prilejuri și adversitate. Apostolul Pavel a scris: „Mi s-a deschis aici o uşă mare şi largă, şi sunt mulţi potrivnici.” (1 Corinteni 16:9). Într-adevăr, dacă nu întâlnești obstacole și împotrivire, trebuie să te rogi și să-L întrebi pe Dumnezeu dacă ești pe calea cea bună! Dimensiunea misiunii pe care ți-a dat-o Dumnezeu determină de obicei magnitudinea împotrivirii. Dar iată vestea bună: atacul este un semn de respect. Înseamnă că dușmanul te consideră o țintă valoroasă și o amenințare pentru planurile lui. 2) Obstacole menite să te deturneze de pe cale. Biblia spune despre cel neprihănit că „de şapte ori cade, şi se ridică…” (Proverbele 24:16). Pe cine descrie înțeleptul Solomon aici? Pe cel neprihănit! De câte ori cade? „De șapte ori”… Și ce face? Se ridică iarăși! Eșecul nu te doboară, însă renunțarea – da; la fel și faptul de-a nu învăța nimic din eșec, sau refuzul de a-ți schimba metodele, de a primi sfaturi și de a încerca din nou! Dacă păcatul te-a făcut să cazi, pocăiește-te și renunță la el, apoi întoarce-te pe cale. Dacă ai căzut pentru că ai încercat ceva nou și necunoscut, nu te învinovăți! În schimb, apropie-te de harul lui Dumnezeu, hotărăște-te să faci mai bine data viitoare… și continuă-ți alergarea! Dr. John Maxwell o spune astfel: „Greșești la început, greșești pe parcurs, greșești mereu – și vei greși… dar vei înainta!” Așadar, nu lăsa obstacolele și împotrivirile să te abată de pe calea Domnului!

ÎNTRISTĂRILE NE MODELEAZĂ

„…întristările noastre… lucrează pentru noi…” (2 Corinteni 4:17)

     În urma unui sondaj efectuat în S.U.A. de George Barna, a rezultat că doi din trei americani s-au declarat „creștini ocazionali.” Este un termen interesant, dar la ce se referă el? În esență, ne descrie o persoană care nu-și ia angajamente, care-și urmărește interesul propriu, și merge la biserică de sărbători. Însă iată cum descrie apostolul Pavel viața creștinului: „Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi.” (2 Corinteni 4:7). Să reținem cuvântul „comoară”. Apostolul Pavel prețuia ceea ce a pus Dumnezeu în el; ocrotea lucrul acesta, se bucura de el și profita de el la maximum. Oare toate acestea presupun că viața creștină este ușoară sau lipsită de necazuri? Nu, iar Pavel continuă: „De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.” (2 Corinteni 4:16-18). Să remarcăm faptul că „întristările noastre… lucrează pentru noi…” Dumnezeu folosește experiențele vieții – bune și rele – pentru a ne îmbogăți, pentru a ne cizela, pentru a ne face mai profunzi și mai credincioși. Și încă un adevăr important: ceea ce crezi sau vorbești în timpul perioadelor dificile determină calitatea vieții tale spirituale și a viitorului tău! Am crezut, de aceea am vorbit!’ şi noi credem, şi de aceea vorbim.” (2 Corinteni 4:13). Așadar, în loc să spui că situația prin care treci lucrează împotriva ta, ridică-te prin credință și declară: „Lucrează în favoarea mea!”

EȘTI NEPRIHĂNIT ÎN OCHII LUI DUMNEZEU

„…nu este obişnuit cu cuvântul despre neprihănire…” (Evrei 5:13)

     Autorul epistolei către Evrei scrie în 5:13 că: „oricine nu se hrăneşte decât cu lapte, nu este obişnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc.” Neprihănirea nu este o stare pe care o dobândești prin eforturi omenești, ci este o poziție în care te pune Dumnezeu atunci când te încrezi în Hristos. Începând cu acel moment, Dumnezeu dorește să te consideri „neprihănit”, așa cum te vede și El pe tine. „Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege-despre ea mărturisesc Legea şi proorocii – şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El.” (Romani 3:20-22). Dacă te străduiești din răsputeri să fii neprihănit ca să ajungi în rai, citește următorul verset: „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21). În același fel în care Dumnezeu L-a făcut pe Domnul Isus „să fie păcat” pentru noi, în clipa în care crezi în Hristos, Dumnezeu te face „să fii neprihănit.” Vei păcătui în continuare, pentru că trăiești într-un trup de carne păcătoasă… Și până nu vei dobândi noul trup, mereu va fi așa. Ai auzit poate de „durere iluzorie” – o senzație care își are sursa într-o parte a trupului pe care n-o mai ai… Credincioși fiind, noi suferim de dureri iluzorii de care trebuie să ne debarasăm. Cum? Înțelegând diferența dintre poziția noastră și starea noastră. Poziția noastră „în Hristos” ne dă siguranța și încrederea în Dumnezeu. Iar următorul verset din Scriptură spune: „Căci Împărăţia lui Dumnezeu… este… neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.” ( Romani 14:17). Și dacă știm că suntem considerați neprihăniți în ochii lui Dumnezeu, avem pace… și pentru că avem pace, avem bucurie!

CUM SĂ UMBLĂM PRIN CREDINȚĂ

„…calcă pe urmele credinţei aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam…” (Romani 4:12)

     Biblia vorbește despre cei care „calcă pe urmele credinţei aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam.” Cum putem și noi să umblăm în felul acesta? Să privim la Avraam: 1) Avraam L-a crezut pe Dumnezeu „…care înviază morţii, şi care cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi.” (Romani 4:17). Când Dumnezeu îți face o promisiune, El are puterea de a o împlini, chiar și atunci când toate dovezile și lucrurile înconjurătoare contravin spuselor Sale. 2) „Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri…” (Romani 4:18). Chiar și atunci când orice licăr de speranță s-a spulberat, Avraam a crezut în continuare. De ce? Deoarece nădejdea lui era în Dumnezeu! Dacă te simți neajutorat astăzi, gândește-te la aceste cuvinte: „Întoarceţi-vă la cetăţuie, prinşi de război plini de nădejde! O spun şi astăzi, că îţi voi întoarce îndoit!” (Zaharia 9:12). 3) „El a crezut, şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese: „Aşa va fi sămânţa ta.” (Romani 4:18). Să reținem exprimarea „după cum i se spusese”; când Dumnezeu face o promisiune, aceasta conține în ea o putere de autoîmplinire care o face să devină realitate. „Tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.” (Isaia 55:11). 4) „El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu.” (Romani 4:20). Cuvântul „a se îndoi” ne spune că Avraam nu a ezitat, nu a șovăit, nu s-a certat cu el însuși, nu s-a lăsat influențat de părerea altora. În schimb, a rămas hotărât și ferm. Aceasta este umblarea prin credință!

ADEVĂRUL DESPRE BANI

„Nu te chinui ca să te îmbogăţeşti…” (Proverbele 23:4)

     Când ai mulți bani, poți găsi multe ocazii și locuri ca să faci bine în lume. Domnul Isus a zis: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24:14). Însăși împlinirea acestei promisiuni necesită bani – și încă mulți! Dar banii în sine nu te vor face niciodată fericit, și nu-ți vor da siguranță. Înțeleptul Solomon, unul dintre cei mai bogați oameni, a lăsat scris: „Nu te chinui ca să te îmbogăţeşti, nu-ţi pune priceperea în aceasta. Abia ţi-ai aruncat ochii spre ea şi nu mai este; căci bogăţia îşi face aripi, şi, ca vulturul, îşi ia zborul spre ceruri.” (Proverbele 23:4-5). Când unul dintre cei mai bogați oameni din lume a murit, un reporter l-a întrebat pe un membru al familiei: „Câți bani a lăsat?” Acea persoană a răspuns: „Tot ce-a avut!” Indiferent cât câștigi, cât economisești, cât investești sau cât păstrezi, în cele din urmă banii te vor părăsi, sau tu îi vei părăsi pe ei. Un înțelept a constatat că există șapte vârste ale omului. Prima, copilul observă pământul. A doua, vrea să fie al său. A treia, se luptă să-l obțină. A patra, decide să se mulțumească cu jumătate. A cincea, se hotărăște că s-ar mulțumi cu mai puțin de jumătate. A șasea, se mulțumește să aibă un loc de veci. A șaptea, se mută acolo! Există numeroase lucruri fără de care poți trăi, și o avere mare este unul dintre ele. Dar tu nu poți trăi fără pacea cu Dumnezeu, fără o familie în care domnește dragostea, fără o prietenie de-o viață cu copiii tăi, și fără o viață trăită pentru slava lui Dumnezeu!

CUM POȚI FI BIRUITOR ÎN LUPTĂ

„Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat…” (1 Timotei 6:12)

     Astăzi vom vorbi despre șase strategii biblice, pe care le putem folosi pentru a ne învinge dușmanul atunci când se ridică împotriva noastră. 1) Pregătește-te pentru luptă! „Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat”. Planifică și calculează ca un general care se pregătește pentru luptă; studiază cum să-l ataci și cum să-l învingi pe dușmanul tău, diavolul. 2) Roagă-te cu încredere! Biblia ne învață să ne apropiem de tronul lui Dumnezeu „cu deplină încredere” (vezi Evrei 4:16). Iar asta înseamnă să-ți afirmi cu îndrăzneală credința, nu-i așa ? Nu fi timid cu Dumnezeu! El este „Ava”, care înseamnă „Tată”! Tu ești copilul Său răscumpărat, așa că apropie-te cu încredere și cere-I ceea ce ai nevoie. 3) Rostește cu îndrăzneală adevărul Scripturii! Apostolul Petru scria: „Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu…” (1 Petru 4:11). Cu alte cuvinte, folosește Cuvântul lui Dumnezeu atunci când te împotrivești forțelor demonice… „Întăriţi-vă în Domnul…” (Efeseni 6:10). 4) Fii generos! Măsura cu care dăruiești este măsura cu care primești. „Unul, care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat; şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el.” (Proverbele 11:24-25). Nicio dărnicie nu este prea mică, și niciuna nu este prea mare. 5) Slujește cu credincioșie! Biblia învață ca orice faci, să faci cu toată inima (vezi Eclesiastul 9:10). Nu aborda, sarcinile pe care le ai de făcut, în silă, și cu dorința de a scăpa cât mai repede! Lasă înflăcărarea Duhului Sfânt să te călăuzească, și du la bun sfârșit ce ai de făcut (vezi 2 Timotei 1:6). 6) Iubește necondiționat! Ca urmaș al lui Hristos, trebuie să te străduiești să-i iubești pe ceilalți așa cum îi iubește El: în mod necondiționat, și într-un spirit de jertfire!

FII CURAJOS! (2)

„…în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori…” (Romani 8:37)

     Dacă ai ajuns la concluzia că cele mai frumoase zile ale tale au luat sfârșit – așa va fi! Dacă te gândești că ele te așteaptă – așa va fi! După ce și-a pierdut locul de muncă la o companie din top 500, Leonard era plin de teamă și deprimat. Apoi s-a gândit că dacă se dă bătut, ce l-ar mai putea învăța pe fiul său? Dacă el ca tată nu putea învinge provocările, atunci fiul său va învăța că trebuie să cedeze în fața provocărilor vieții. Așa că, Leonard s-a hotărât să-i arate fiului său că, deși problemele l-au doborât, el se putea ridica iarăși. Leonard și-a refăcut CV-ul și i-a sunat pe prietenii săi pentru a le spune că are nevoie de un loc de muncă. După mai multe luni în care a participat la multe interviuri, a primit patru oferte de muncă… iar în prezent lucrează la o companie care îi prețuiește talentul. Și-ncă ceva: fermierii din statul Idaho sortează cartofii la recoltare, în funcție de mărime: mici, medii și mari. Cu toate acestea, un fermier care nu a urmat această practică a câștigat mai mulți bani decât restul. Uimit, un vecin l-a întrebat: „Care este secretul tău?” „E simplu”, a răspuns el. „Îmi pun cartofii în remorcă și o iau pe cel mai rău drum din oraș. În timpul călătoriei, cartofii cei mai mici cad în partea de jos a remorcii, cei medii se opresc undeva la mijloc și cei mari rămân deasupra!” Autorul Jon Gordon spunea: „Indiferent de adversitatea de care ai parte, scopul tău trebuie să fie mai mare decât provocările tale! În loc să te concentrezi asupra problemelor tale, concentrează-te asupra scopului tău. În loc să te vezi ca pe-o victimă, vezi-te ca pe-un erou. Atât eroii, cât și victimele vor fi doborâți, dar eroii se ridică și, înarmați cu credință, își creează o imagine pozitivă a viitorului!” Deci, cuvântul pentru tine azi este: fii curajos!

FII CURAJOS! (1)

„…trântiți jos, dar nu omorâţi.” (2 Corinteni 4:9)

     Oamenii puternici sunt asemenea copacilor care se pleacă sub bătaia vântului… Ei dobândesc tărie prin adversități, pentru că știu și au grijă să facă următoarele cinci lucruri: 1) Să-și păstreze relațiile. Înțeleptul Solomon a spus: „Mai bine doi decât unul… Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul…” (Eclesiastul 4:9-10). După ce fiul ei a fost ucis, o mamă a format un grup din persoane îndoliate, pentru a-i uni și a-i mângâia. „Ne-am salvat unii pe alții”, a spus ea. 2) Să-și monitorizeze propria vorbire. Ai grijă cum gestionezi situația în care te găsești. Și când te surprinzi că vorbești negativist, reformulează lucrurile în lumina Scripturii. Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Cuvântul este… în gura ta… Şi cuvântul acesta este cuvântul credinţei…” (vezi Romani 10:8) și „Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii…” (Proverbele 18:21). În loc să te bălăcești în teamă și mânie, și să te văicărești, mai bine concentrează-te pe ceea ce poți controla: cuvintele pe care le rostești! 3) Să evoce momentele plăcute ale vieții. Solomon a zis: „O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele.” (Proverbele 17:22). Când Donna Goldman a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, ea a continuat să predea. „Îi las pe copii să se joace cu bastoanele mele… câtă vreme nu le folosesc pe post de arme!” a glumit ea. Și pe plăcuța cu numărul de înmatriculare a mașinii sale, scrie așa: „Ridică-te!” 4) Să răsplătească. Dumnezeu „ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!” (2 Corinteni 1:4). Renee Weinhouse, care a supraviețuit unui limfom în stadiul IV (cancer limfatic), și care conduce un grup de sprijin, spunea: „Nimic nu mă face mai fericită decât să redau speranță unui pacient!” 5) Să aibă grijă de ei înșiși. Dieta sănătoasă și mișcarea regulată ajută la repararea acelor zone ale creierului susceptibile de stres. Când soțul Deborei Robinson a dezvoltat boala Alzheimer, ea a înțeles următorul lucru: „Dacă aveam să fiu bună de dragul lui, trebuia să fiu bună și de dragul meu!” Așadar, ai grijă de tine!

DUMNEZEU DOREȘTE SĂ REUȘEȘTI (4)

„…atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune.” (Iosua 1:8)

     În Sfânta Scriptură, cuvântul „izbândă” înseamnă practic „a cunoaște și a împlini voia lui Dumnezeu” pentru viața ta. E foarte simplu! Pentru Iosua, izbânda a însemnat să intre în Țara Promisă, s-o cucerească, să locuiască în ea și să se bucure de toate binecuvântările ei în fiecare zi. Amintește-ți ce i-a zis Dumnezeu: „Întăreşte-te numai, şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune.” (Iosua 1:7-8). Succesul real implică aceste trei lucruri: 1) Să devii ceea ce vrea Dumnezeu să fii. 2) Să faci ceea ce vrea Dumnezeu să faci. 3) Să ai ceea ce dorește Dumnezeu să ai. Și când împlinești planurile pe care le stabilește El pentru viața ta, vei izbuti în viață. Renumitul autor și conferențiar motivațional Dale Carnegie a spus: „Succesul înseamnă să obții ceea ce îți dorești. Fericirea înseamnă să-ți dorești ceea ce obții.” În goana lor nesfârșită după realizări, unii oameni ajung să fie atât de lacomi și de strângători, încât nu sunt mulțumiți niciodată. Și pentru că își doresc mereu mai mult, nu reușesc să se bucure de ceea ce Dumnezeu le-a dat deja. Succesul adevărat nu este o destinație, este o călătorie. Este bucuria întemeiată pe izbândă. Succesul real înseamnă să știi că ești în voia lui Dumnezeu, când vine vorba de misiunea pe care ți-a dat-o El în viață.

DUMNEZEU DOREȘTE SĂ REUȘEȘTI (3)

„I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui.” (Psalmul 8:6)

     Cum poți ști că Dumnezeu dorește să reușești în viață? Iată trei motive: 1) Pentru că El te-a creat. În cartea Geneza, El a spus: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră.” (Geneza 1:26). Cuvintele „chip” și „asemănare” sunt foarte importante. Gândește-te la următorul lucru: le spui unor copii că seamănă cu mama sau cu tata… „Ești leit ea/el!” – spui tu. La fel, tu ești creația supremă a lui Dumnezeu și El a turnat în tine mintea Sa, puterea Sa, înțelepciunea Sa, și tot ce ai nevoie pentru a avea izbândă. Odată ce înțelegi acest adevăr și începi să-l pui în practică în viața ta, perspectiva ta se va schimba. Vei începe să gândești și să trăiești în asemănare cu Tatăl tău ceresc. 2) Pentru că ai valoare. Actrița și cântăreața Ethel Waters, frecvent invitată să să cânte la cruciadele de evanghelizare ale lui Billy Graham, spunea: „Eu sunt cineva, pentru că Dumnezeul meu nu face gunoaie!” Omul este cununa creației lui Dumnezeu și se bucură de atenția și afecțiunea Lui. Psalmistul a scris: „cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor! Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip.” (Psalmul 139:17-18). 3) Pentru că tot ce a creat Dumnezeu îți este destinat ție. „Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” (Geneza 1:28). Dumnezeu ți-a dat autoritatea, abilitatea și puterea, pentru a izbândi în tot ceea ce te-a chemat El să faci. Așa că, în loc să te văicărești, mai bine apucă-te de lucru, și gândește-te la biruință și împlinire!