FII ÎNȚELEPT CU BANII TĂI!

„Comori de preţ… sunt în locuinţa celui înţelept…” (Proverbele 21:20)

     Cuvântul lui Dumnezeu ne spune ce avem de făcut cu banii noștri. 1) Să semănăm o parte din ei. Biblia spune: „cine seamănă mult, mult va secera” (2 Corinteni 9:6). S-ar putea să spui: „Dar chiar acum sunt cam strâmtorat!” Nu păstra pentru tine de teamă că nu vei avea suficient! Oferă-I lui Dumnezeu o sămânță cu care să lucreze și El Se va asigura că vei avea parte de seceriș atunci când vei avea nevoie! Abilitatea Sa de a purta de grijă nu este limitată de economia lumii. Fă și tu ceea ce a făcut Isaac, când „În ţară a venit o foamete… Isaac a făcut semănături în ţara aceea şi a strâns rod însutit în anul acela; căci Domnul l-a binecuvântat.” (Geneza 26:1, 12) Pe cine a binecuvântat Isaac din punct de vedere financiar? Pe Domnul! Când Dumnezeu îți spune să dăruiești, fă-o prin credință, încrezător că la vremea potrivită, în felul potrivit și exact în locurile potrivite, vei primi și tu „însutit”. Poate că spui: „Nu am încercat niciodată lucrul acesta!” Înainte de-a pleca de pe pământul acesta, încearcă măcar o dată! 2) Să economisim o parte din ei. Biblia ne spune: „Comori de preţ şi untdelemn sunt în locuinţa celui înţelept, dar omul fără minte le risipeşte.” (Proverbele 21:20) Învață să trăiești în limitele mijloacelor tale. Adu-ți aminte că poți trăi fericit fără lucrurile promovate în reclamele de la televizor. Înainte să faci o achiziție, oprește-te și roagă-te. Numai pentru că banca aprobă împrumutul nu înseamnă că Dumnezeu aprobă cheltuiala! Iosif l-a învățat pe Faraon: „Să se strângă toate bucatele din aceşti ani buni care au să vină… Bucatele acestea vor fi provizia ţării, pentru cei şapte ani de foamete…” (Geneza 41:35-36) Trăiește după „principiul lui Iosif” și pune deoparte! Și încă un gând: dacă continui să risipești banii în mod necugetat, de ce ți-ar răspunde Dumnezeu la rugăciune și ți-ar da mai mulți bani, ca să-i risipești?! Așadar, fii înțelept cu banii tăi!

ÎNCREDE-TE ÎNTOTDEAUNA ÎN DUMNEZEU!

„Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel şi a luat cunoştinţă de ei.” (Exodul 2:25)

     Biblia ne relatează că: „împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei şi scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea pe care li le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Dumnezeu a auzit gemetele lor şi Şi-a adus aminte de legământul Său făcut cu Avraam, Isaac şi Iacov. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel şi a luat cunoştinţă de ei.” (Exodul 2:23-25). Când israeliții credeau că viața nu poate fi mai grea de-atât, Faraon le-a redus cantitatea de paie și le-a poruncit să producă același număr de cărămizi zilnic. Acesta a fost punctul în care au ajuns la limită! Te afli și tu cumva într-un asemenea moment? Dacă este așa, iată trei lucruri pe care trebuie să le știi: 1) Uneori ajută să-ți împărtășești sentimentele. Mai ales când o faci la vremea potrivită, în modul potrivit și față de persoanele potrivite. Poate fi un lucru terapeutic și vindecător. Dar de cele mai multe ori, ajutorul de care ai nevoie nu se poate găsi la oameni. 2) Vine o vreme când trebuie să strigi către Dumnezeu. Dumnezeu i-a văzut că se luptă să supraviețuiască de la o zi la alta, dar pentru că au discutat doar între ei, dar nu și cu El, nimic nu s-a schimbat. Tu te-ai rugat pentru situația în care te afli? Rugăciunea trebuie să fie prima ta opțiune, nu ultima! Psalmistul a spus: „În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul: Domnul m-a ascultat şi m-a scos la larg.” (Psalmul 118:5) Rugăciunile psalmistului l-au scos dintr-un loc al „strâmtorării” și l-au pus într-un loc al siguranței lui Dumnezeu. 3) Dumnezeu Își va ține mereu promisiunea. „Şi-a adus aminte de legământul Său… şi a luat cunoştinţă de ei.” (Exodul 2:24-25) Dumnezeu lucrează potrivit planului Său, nu după planul nostru. El are un orar stabilit după care răspunde la rugăciunile tale și te scapă, deci continuă să te rogi și să crezi în El!

GÂNDURI DESPRE BIBLIE (3)

„Cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.” (Iacov 1:25)

     Viața ta trebuie să fie guvernată de Cuvântul lui Dumnezeu, nu de pornirile tale, de gândurile tale sau de părerile celor din jurul tău. Biblia nu reprezintă încercarea lui Dumnezeu de a-ți oferi idei interesante sau sfaturi bune la care să te gândești, ci este sfatul definitiv și perfect al lui Dumnezeu. Domnul Isus a zis: „De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.” (Matei 7:24) Temelia acestui constructor a rezistat furtunilor vieții. Pe de altă parte, Domnul Isus a spus: „Însă orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip.… ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.” (Matei 7:26-27) Domnul Isus nu l-a condamnat pe cel de-al doilea pentru că a construit o structură neadecvată sau pentru că nu a auzit, nu a înțeles și nu a crezut cuvintele Sale, ci pentru că nu le-a pus în practică. Apostolul Iacov spune: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri… cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.” (Iacov 1:22, 25) Dacă ai impresia că citirea, cunoașterea și chiar credința în Cuvântul lui Dumnezeu îți împlinește obligația față de el, te înșeli. Pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu, învățăturile sale trebuie ascultate! Lucrul acesta necesită nu doar să crezi, dar și să trăiești potrivit Cuvântului. Apostolul Iacov nu a spus că vei fi binecuvântat prin prisma a ceea ce crezi, ci datorită a ceea ce faci. Când Moise le-a citit iudeilor Cuvântul lui Dumnezeu, aceștia au spus: „Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul.” (Exodul 24:7) Și aceasta trebuie să fie regula și pentru viața ta!

GÂNDURI DESPRE BIBLIE (2)

„Cuvântul Tău, Doamne, dăinuieşte în veci în ceruri.” (Psalmul 119:89)

     Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie fundamentul vieții tale. Cerul este Curtea Supremă; când decide asupra unui caz, lucrul acela este hotărât. Iar dacă acest Cuvânt al lui Dumnezeu este un lucru hotărât în ceruri, întrebarea este următoarea: „Este el și în viața ta un lucru hotărât?” Domnul Isus a zis: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” (Marcu 13:31) Biblia nu are nevoie, niciodată, de actualizare; ea este desăvârșită și nu are nevoie de îmbunătățiri. De aceea Domnul Isus ne spune „să rămână în voi cuvintele Mele” (Ioan 15:7). Cu alte cuvinte, programează-ți mintea în acord cu Sfânta Scriptură. Cum faci lucrul acesta? 1) Conferă-i statutul de rezident permanent, nu doar de vizitator. „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi…” (Coloseni 3:16) Asimilează-l din belșug, așa cum ai sta la o masă copioasă și îmbelșugată. I-am putea spune „Operațiunea saturare”: citește Biblia, meditează la ea și rostește-o cu voce tare! Da, și poți s-o și cânți: „Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti…” (Coloseni 3:16) 2) Ține-o lângă tine în orice moment. „Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale…” (Iosua 1:8) Rostește-o, gândește-te la ea, trăiește-o! S-ar putea să spui: „Dar memoria mea nu mă ajută prea mult să rețin lucruri!” Nicio problemă! Domnul Isus a spus: „Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14:26). Așadar, când meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt va veni în ajutorul unei memorii care nu este perfectă.

GÂNDURI DESPRE BIBLIE (1)

„Aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu… care lucrează și în voi care credeți.” (1 Tesaloniceni 2:13)

     Apostolul Pavel i-a apreciat pe creștinii din Tesalonic: „când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu.” (1 Tesaloniceni 2:13) Astăzi vom menționa patru lucruri pe care trebuie să le crezi despre Biblie: 1) Schimbă vieți! În pilda semănătorului, Domnul Isus a spus că: „Sămânţa, este Cuvântul lui Dumnezeu.” (Luca 8:11) Poate nu înțelegi puterea care sălășluiește într-o sămânță, dar știi că, dacă o pui într-un sol fertil, ea va veni la viață; nu va sta fără să facă nimic, ci va produce rod. Tot astfel, Biblia este „Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi.” (1 Tesaloniceni 2:13) 2) Lucrează! „Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.” (Isaia 55:11) Să remarcăm expresia „planurile Mele”… Fiecare cuvânt pe care îl rostește Dumnezeu are o misiune și este garantat că o va îndeplini potrivit voii Sale, strategiei Sale și momentului ales de El. 3) Este creativă! „Odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă” (2 Petru 3:5). Cuvântul lui Dumnezeu a fost suficient de puternic pentru a crea tot ce există. El nu S-a luptat, nu a trudit, nu a transpirat; El doar a vorbit – și s-a făcut. Așadar, rostește Cuvântul lui Dumnezeu! 4) Are putere! „Ei erau uimiţi de învăţătura Lui, pentru că vorbea cu putere… Toţi au fost cuprinşi de spaimă, şi ziceau unii către alţii: Ce înseamnă lucrul acesta? El porunceşte cu stăpânire şi cu putere duhurilor necurate, şi ele ies afară!” (Luca 4:32, 36) Forțele întunericului care te înconjoară astăzi trebuie să recunoască și să se supună Cuvântului lui Dumnezeu, așa că încrede-te în el!

GÂNDURI DESPRE RUGĂCIUNE (2)

„Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu…” (Psalmul 46:10)

     Astăzi, dăruiește-I lui Dumnezeu gândurile tale șoptite. De-a lungul secolelor, creștinii au învățat valoarea rugăciunilor formulate în propoziții scurte. Acestea sunt rugăciuni care se pot șopti oriunde, în orice cadru. Misionarul creștin, Dr. Frank C. Laubach, cunoscut sub numele „Apostolul analfabeților” a dezvoltat o comuniune neîncetată cu Dumnezeu, adresându-I întrebări. La fiecare două sau trei minute, el se ruga: „Sunt eu după voia ta, Doamne? Îți sunt eu pe plac, Doamne?” El a spus la un moment dat: „Lucrul acesta, de a păstra legătura constantă cu Dumnezeu, de a-L face obiectul gândului meu și tovarășul conversațiilor mele, este cel mai uimitor lucru pe care l-am făcut vreodată!” Imaginează-ți cum ar fi să te gândești la fiecare clipă ca la un potențial timp de comuniune cu Dumnezeu. De-a lungul vieții tale, tu vei petrece 6 luni stând la semafor, 8 luni deschizând e-mailuri nedorite, un an și jumătate căutând lucruri pierdute și ditamai perioada de 5 ani așteptând la diferite cozi. De ce nu Îi dăruiești aceste clipe lui Dumnezeu? Când Îi dăruiești Lui gândurile tale șoptite, obișnuitul devine neobișnuit. Expresii simple precum: „Mulțumesc, Tată!” sau „Mă încred în Cuvântul Tău!” sau „Dorința mea este să-Ți fiu pe plac!” pot transforma ziua și viața ta. Nu e nevoie să pleci de la birou sau să îngenunchezi în bucătărie. Roagă-te acolo unde ești. Fă din bucătăria ta o catedrală, și din sala de clasă o capelă. Apoi, dăruiește-I lui Dumnezeu și gândurile tale de seară. La sfârșitul zilei, lasă-ți mintea să se gândească la El. Încheie-ți ziua așa cum ai început-o – vorbind cu Dumnezeu! Mulțumește-I pentru părțile bune. Pune-I întrebări despre părțile grele. Caută mila Sa. Caută puterea Sa. Când îți închizi ochii, simte siguranța promisiunii Sale: „Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel.” (Psalmul 121:4). Iar dacă adormi în timp ce te rogi, nu te îngrijora. Este vreun al loc mai bun de a adormi, decât în brațele Tatălui tău?!

GÂNDURI DESPRE RUGĂCIUNE (1)

„Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine, şi aştept.” (Psalmul 5:3)

     Pentru ca oile să cunoască glasul păstorului este nevoie de timp, însă în cele din urmă ele îl recunosc și învață să se încreadă în el pentru toate nevoile pe care le au. Așadar, cum poți să devii și tu la fel de familiarizat cu glasul lui Dumnezeu? Iată câteva idei: 1) Dăruiește-I lui Dumnezeu primele tale gânduri de dimineață. Cu capul pe pernă și cu ochii închiși, oferă-I lui Dumnezeu primele clipe ale zilei. Spune: „Îți mulțumesc pentru odihna de peste noapte. Astăzi îți aparțin Ție!” C.S. Lewis a scris: „În clipa în care te trezești în fiecare dimineață, toate dorințele și speranțele tale pentru ziua care te așteaptă se năpustesc asupra ta ca niște animale sălbatice. Și prima ta sarcină în fiecare dimineață este să le alungi; să asculți cealaltă voce, să accepți celălalt punct de vedere, și să lași ca cealaltă viață – mai largă, mai puternică și mai liniștită – să te pătrundă!” 2) Dăruiește-I lui Dumnezeu gândurile care așteaptă. Soții și soțiile au învățat de-a lungul vieții lecția tăcerii împărtășite; ei nu trebuie să umple aerul cu sporovăieli constante. Faptul că sunt împreună este suficient. Fă la fel și în viața spirituală! Încearcă să și taci înaintea lui Dumnezeu. „Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu.” (Psalmul 46:10) Conștientizarea prezenței lui Dumnezeu este rezultatul tăcerii înaintea lui Dumnezeu. Domnul Isus S-a rugat: „ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:21) Ești tu conștient de prezența lui Hristos „în tine”, așa cum a promis? Până la ce nivel L-ai invitat, în mod conștient, să fie „de-al casei” în inima ta? Cum s-a dezvoltat practicarea părtășiei tale cu Dumnezeu în ultimii câțiva ani? Dacă nu-ți plac răspunsurile, fă schimbări începând de astăzi!

CÂND VIAȚA PARE PREA GREA

„Este oare ceva prea greu pentru Domnul?…” (Geneza 18:14)

     O mare parte din stresul nostru este cauzat de nevoia noastră de a ști totul mai dinainte – deci, de a fi în control. Chiar și după ce ne rugăm și punem problema în mâna lui Dumnezeu, noi trăim după filosofia „speră la ce e mai bun și fă-ți planuri pentru ce e mai rău!” Dar tu nu-ți depui economiile la bancă, ca apoi să stai treaz toată noapte îngrijorându-te pentru ele, nu-i așa? Atâta încredere ai în Dumnezeu?! Când te găsești în spirala descendentă al lui „Cum? Ce? Când? Unde?”, oprește-te și lasă totul în mâna lui Dumnezeu! Nu în mâna Dumnezeului limitat de priceperea ta, ci a Dumnezeului al cărui palmares vorbește de la sine, a cărui credincioșie nu se schimbă niciodată, și care și-a câștigat dreptul de a întreba: „Este oare ceva prea greu pentru Mine?” Domnul Isus nu a suferit niciodată de frica de eșec, la fel ca noi. De ce? Pentru că El nu a întreținut niciodată gândul că nu poate face ceva ce Tatăl Său L-a asigurat că poate face. Și nu a suferit nici de frica lipsurilor. Chiar dacă a dus o viață simplă, El a fost responsabil ca să Se întrețină pe El Însuși, precum și acel grup mic de oameni – ucenicii Săi… Cum a reușit? Biblia spune că El Se ruga – dimineața, la amiază, seara… era într-o legătură constantă cu Tatăl Său ceresc! Prin urmare, El a știut cum să prindă pește, când peștele nu mușca, și chiar să găsească bani pentru impozit în gura unui pește, atunci când a avut nevoie. Poate Dumnezeu nu-ți va purta de grijă exact în felul acesta, dar El a promis că-ți va purta  de grijă, iar tu trebuie să crezi că El o va face. Iată promisiunea după care trebuie să trăiești în fiecare zi: „El Însuşi îngrijeşte de voi” (1 Petru 5:7).

NU AI PRINS NIMIC?

„N-au prins nimic în noaptea aceea”. (Ioan 21:3)

     Când Domnul Isus i-a chemat prima oară pe ucenici, El le-a spus că îi va face pescari de oameni (vezi Matei 4:19). Iar ei, după ce au umblat mai bine de trei ani cu Mântuitorul, și după ce au auzit promisiunea Lui că va învia din morți, și după ce L-au văzut viu cu ochii lor, s-au întors la ceea ce făceau înainte de a-L întâlni: la pescuit. Dumnezeu Se va folosi întotdeauna de experiențele tale din trecut pentru a te învăța, însă El te va conduce mereu înainte – niciodată înapoi! Când teama și nesiguranța te vor face să-ți dorești să te întorci la siguranța lucrurilor pe care le știi, pățești ca ucenicii: „N-au prins nimic în noaptea aceea.” Dar există o veste bună: dacă te-a chemat Dumnezeu, încă ești chemat. Haideți să vedem cum li se adresează Domnul Isus, în ciuda celor întâmplate: „Copii… aveţi ceva de mâncare?” (Ioan 21:5). În ciuda faptelor tale lipsite de strălucire, tu ești totuși copilul răscumpărat al lui Dumnezeu! Isus le-a zis: „Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei, şi veţi găsi.” Au aruncat-o deci, şi n-o mai puteau trage de mulţimea peştilor. Atunci ucenicul, pe care-l iubea Isus, i-a zis lui Petru: „Este Domnul!” (Ioan 21:6-7). Ce a făcut apoi Domnul Isus? El a luat micul dejun cu ei, a înnoit relațiile cu ei, le-a luat îndoielile și le-a dat putere să schimbe lumea. Noi putem învăța o lecție importantă de aici. Când lucrezi în afara voii lui Dumnezeu, este ca și cum ai încerca să pescuiești în ape fără pește! Lucrurile vor începe să funcționeze când asculți de Hristos, când îți reînnoiești relația cu El, și dacă Îl lași să te călăuzească!

PORUNCA DRAGOSTEI (3)

„Să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu”. (Ioan 15:12)

     Gândește-te la persoana care ți se pare că este cel mai greu de iubit: cum poți învăța să iubești un asemenea om? Înainte de-a învăța cum să-l iubești tu, trebuie să simți și să înțelegi cât de profund te iubește Dumnezeu pe tine. Apostolul Pavel scrie: „Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” (Efeseni 3:17-19) Să reținem exprimările „să pricepeți… să cunoașteți… să ajungeți…” Dumnezeu dorește să pricepi dragostea Sa și s-o cunoști. De ce? Deoarece în 1 Ioan 4:19 ni se spune că „noi Îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi.” De ce este important să ne simțim iubiți de El? Pentru că de multe ori oamenii care nu sunt iubiți nu pot iubi. Când nu te simți iubit în mod sincer, nu simți nevoia, și nu te simți în stare să oferi dragoste. Așadar, mai întâi trebuie să experimentezi dragostea lui Dumnezeu pentru tine! Domnul Isus a zis: „Să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu”. Chiar și atunci când ai făcut sau faci cele mai urâte lucruri, Domnul Isus tot te iubește! Faptul că știi că ești iubit de Hristos îți conferă valoare și siguranță; și totodată te ajută să-i poți iubi pe ceilalți. Tot ce îți cere Dumnezeu este să fii dispus să iubești, și El îți va da puterea s-o faci! Pentru că „dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat” (Romani 5:5)!