DUMNEZEU DOREȘTE SĂ REUȘEȘTI (3)

„I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui.” (Psalmul 8:6)

     Cum poți ști că Dumnezeu dorește să reușești în viață? Iată trei motive: 1) Pentru că El te-a creat. În cartea Geneza, El a spus: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră.” (Geneza 1:26). Cuvintele „chip” și „asemănare” sunt foarte importante. Gândește-te la următorul lucru: le spui unor copii că seamănă cu mama sau cu tata… „Ești leit ea/el!” – spui tu. La fel, tu ești creația supremă a lui Dumnezeu și El a turnat în tine mintea Sa, puterea Sa, înțelepciunea Sa, și tot ce ai nevoie pentru a avea izbândă. Odată ce înțelegi acest adevăr și începi să-l pui în practică în viața ta, perspectiva ta se va schimba. Vei începe să gândești și să trăiești în asemănare cu Tatăl tău ceresc. 2) Pentru că ai valoare. Actrița și cântăreața Ethel Waters, frecvent invitată să să cânte la cruciadele de evanghelizare ale lui Billy Graham, spunea: „Eu sunt cineva, pentru că Dumnezeul meu nu face gunoaie!” Omul este cununa creației lui Dumnezeu și se bucură de atenția și afecțiunea Lui. Psalmistul a scris: „cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor! Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip.” (Psalmul 139:17-18). 3) Pentru că tot ce a creat Dumnezeu îți este destinat ție. „Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” (Geneza 1:28). Dumnezeu ți-a dat autoritatea, abilitatea și puterea, pentru a izbândi în tot ceea ce te-a chemat El să faci. Așa că, în loc să te văicărești, mai bine apucă-te de lucru, și gândește-te la biruință și împlinire!

DUMNEZEU DOREȘTE SĂ REUȘEȘTI (2)

„Doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.” (3 Ioan 2)

     Domnul Isus a lansat și următorul avertisment: „ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul?” (Marcu 8:36). Iar cu altă ocazie, le-a spus și pilda cu omul bogat care a murit și a ajuns în iad, în timp ce săracul care trăia din mila bogatului a ajuns în rai. Concluzie: nimic nu este mai important decât mântuirea! Însă Dumnezeu are un plan pentru viața ta, iar El dorește să reușești în viață. Apostolul Ioan scria: „doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.” Să remarcăm expresia „toate lucrurile” – asta include sănătatea, starea ta mentală și emoțională, familia și relațiile, cariera și banii. „Toate lucrurile” înseamnă chiar așa: toate lucrurile! Nu există niciun domeniu din viața ta de care Dumnezeu să nu fie interesat, sau în care să nu se implice atunci când Îl cauți, când asculți de El, și când Îl slăvești. Încă din Vechiul Testament, El ne-a spus: „Să păziţi dar, cuvintele legământului acestuia, şi să le împliniţi, ca să izbutiţi în tot ce veţi face.” (Deuteronomul 29:9). Iar în Noul Testament, Domnul Isus a spus: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:33). Te-ai implicat trup și suflet în succesul copiilor tăi? Când ei izbutesc în viață, nu sărbătorești oare și tu împreună cu ei? Ei bine, în calitate de copil răscumpărat al lui Dumnezeu, Tatăl tău ceresc a investit în succesul tău, și Se bucură să îl sărbătorească împreună cu tine. Așa că, și azi: roagă-te și încrede-te în Dumnezeu pentru a reuși în toate demersurile tale!

DUMNEZEU DOREȘTE SĂ REUȘEȘTI (1)

„…toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:33)

     Unii oameni cred că singurul scop al lui Dumnezeu este să le mântuiască sufletele, să-i ajute să fie cât se poate de morali și de maturi spiritual, și într-o zi să-i ia în cer ca să locuiască cu El! Într-un fel, așa este… Dar există și ceva neadevăr aici: acela că Dumnezeu nu este interesat de locul tău de muncă, de sănătatea ta, de relațiile tale, de finanțele tale sau de visele și de țelurile tale – pentru că acestea sunt lucruri carnale, lumești, trecătoare. Când gândim astfel, noi ignorăm toate promisiunile pe care le citim în Biblie… și de aceea, când ne rugăm, credem că singurul lucru pe care dorește Dumnezeu să-l facă este să ne ajute să devenim sfinți – deci tot mai duhovnicești. Să ne uităm în Scriptură și să vedem ce spune Dumnezeu despre asta; dacă punem alături Iosua 1:8; Isaia 48:17 și 3 Ioan 2 rezultă următoarele: „Vei izbândi în toate lucrările tale… te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi… doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.” Susținând că Dumnezeu nu ar fi implicat în succesul tău sau în siguranța ta financiară, tu contrazici Cuvântul Său. Dar în consecință te pui într-o postură delicată, pentru că te faci singura sursă a succesului tău, și Biblia numește acest lucru – mândrie! Domnul Isus ne-a dat următoarea învățătură: „Nu vă îngrijoraţi, deci, zicând: „Ce vom mânca?” Sau: „Ce vom bea?” Sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:31-33). Așadar, trebuie să înțelegi că: Dumnezeu dorește să reușești în viață, cu motivații și pe căi corecte, și El e gata să te ajute să ai tot ce-ți trebuie pentru asta!

SCHIMBĂ-ȚI ATITUDINEA!

„…să vă înnoiți în duhul minţii voastre…” (Efeseni 4:23)

     Putem învăța multe lucruri despre importanța unei atitudini bune, dacă ne uităm în istoria poporului Israel. Se estimează că aproximativ 1,5 milioane de israeliți au ieșit din Egipt. Dumnezeu i-a scăpat din robie și i-a condus în Țara Promisă. Călătoria ar fi trebuit să dureze cam unsprezece zile, dar de fapt a durat patruzeci de ani. De ce? Pentru că au ajuns să se plângă în mod constant cu privire la orice. S-au plâns de mâncarea pe care le-a dat-o Dumnezeu, din cer, în fiecare zi. Și de fiecare dată când se confruntau cu o situație dificilă, erau gata să renunțe și să se întoarcă înapoi în Egipt – înapoi în robie. Ceea ce este uluitor este faptul că din cei 1,5 milioane de oameni care au părăsit Egiptul, numai două persoane din grupul inițial au ajuns în Țara Pomisă. Și astăzi există numeroși creștini care au scăpat din „Egipt” (adică, din vechea lor viață de robie a păcatului), credincioși care așteaptă mereu să ajungă în Țara Promisă… și cu toate acestea ajung să pribegească prin pustiu întreaga lor viață, confruntându-se cu aceleași vechi probleme și împotriviri. Nu cumva ești unul dintre ei? Ai impresia că te învârți în jurul aceluiași munte de prea multă vreme? (vezi Deuteronomul 2:3). Dacă este așa, iată care este urgența pentru tine: „să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare, şi să vă înnoiți în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.” (Efeseni 4:22-24). Cu alte cuvinte – schimbă-ți atitudinea!

ZIDEȘTE-ȚI CREDINȚA NEÎNCETAT!

„Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui!” (Evrei 11:6)

     Noi ne gândim la credință, de obicei, ca fiind cea care generează obținerea unor răspunsuri la rugăciunile noastre, sau dobândirea unor lucruri pe care numai Dumnezeu ni le poate oferi… Și nu-i rău deloc! Dar există un motiv mai important pentru zidirea credinței tale. Credința se referă la a fi pe placul lui Dumnezeu! „Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” Ce te face plăcut înaintea lui Dumnezeu? Credința! Ce Îi displace lui Dumnezeu? Lipsa ta de credință! În trecut, creștinii descriau rugăciunea înflăcărată ca fiind „luarea cu asalt a porților cerului.” Era un sentiment sincer, dar nu unul clar. Lupta nu se dă între tine și Rai! Tu ești așteptat cu „mare bucurie” să te apropii de Dumnezeu oricând… „Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” (Evrei 4:16). Dacă există o luptă, ea se dă între tine și forțele iadului (vezi Efeseni 6:12-18). Oare de ce rugăciunile noastre sunt uneori ineficiente? Biblia ne spune: „cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentrucă n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit” (Evrei 4:2). Da, Dumnezeu este mișcat de nevoile tale, dar El răspunde la credința ta. De aceea, nimic nu e mai important decât să-ți zidești credința. Cum poți face lucrul acesta? Tot din Biblie aflăm: „credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17). Și iată cum funcționează: citește Cuvântul lui Dumnezeu, meditează la ceea ce ai citit, roagă-te… și lucrurile vor începe să se schimbe în bine în viața ta. Așa că, zidește-ți credința neîncetat!

NU TE BAZA PE SENTIMENTE!

„Inima este nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea…” (Ieremia 17:9)

     Toți cunoaștem destui oameni bine intenționați, dar care – atunci când îi rogi să facă ceva – nu ești sigur că vor duce lucrul la bun sfârșit. Sunt amabili, dar nu-s deloc vrednici de încredere. Și sentimentele tale sunt la fel; în cea mai mare parte a timpului nu te poți baza pe ele, pentru că nu se potrivesc cu ceea ce este mai bine pentru tine. Ele par mai interesate să-și urmeze propriul drum. De exemplu, sentimentele te pot face să fii entuziasmat în privința mersului la cumpărături, chiar dacă nu ai bani de cheltuit. Ele te ademenesc să mănânci deserturi consistente, deși tu încerci să eviți caloriile în plus. Ele te determină să stai treaz până noaptea târziu, muncind sau uitându-te la televizor, când știi că trebuie să te trezești devreme a doua zi. Pe scurt, sentimentele sunt schimbătoare. Ele se schimbă ca vântul. Cu toate acestea, e uimitor câtă putere le acordăm asupra vieților noastre. În calitate de credincioși, noi avem ceva mai înțelept și mai de încredere decât sentimentele noastre, și anume: Cuvântul lui Dumnezeu. Când avem sentimente puternice în legătură cu ceva, nu este întotdeauna ușor să stabilim dacă suntem, sau nu, în acord cu Dumnezeu în această privință. Profetul Ieremia ne spune: „Inima este nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască? „Eu, Domnul, cercetez inima, şi încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui.” (Ieremia 17:9-10). Și El o face prin Cuvântul Său, care este „mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.” (Evrei 4:12). Așadar, dacă vrei cu adevărat să te ridici deasupra sentimentelor tale, vei lăsa Cuvântul lui Dumnezeu să fie factorul determinant în toate deciziile pe care le vei lua.

ÎNCEARCĂ SĂ AI AȘTEPTĂRI REALISTE!

„Toţi greşim în multe feluri…” (Iacov 3:2)

     Este lăudabil că te strădui să dai tot ce ai mai bun în ceea ce faci, dar totodată trebuie să ai și așteptări realiste. În viață nu e totul alb sau negru; există și multe nuanțe de gri. Nu poate fi totul perfect, tot timpul, și nu totul e îngrozitor tot timpul. Decizia de-a sări peste o ședință sau un eveniment social, din cauză că ai întârziat cinci minute sau pentru că ai un coș pe față, ori anularea unei excursii din cauza unui avion care întârzie, sau sentimentul că ești o persoană îngrozitoare, din cauza unei greșeli inocente, se etichetează adesea a fi comportament „polarizant.” Toate acestea duc la frustrare și negativism. Pentru a-ți păstra bucuria în viață, trebuie să accepți că nu vei fi perfect tot timpul, la fel nici oamenii sau lucrurile din jurul tău. Când aștepți perfecțiunea de la viață, ai tendința să aștepți același lucru de la ceilalți. Și modul acesta de gândire nerealist, nu numai că merge mână în mână cu o mare dezamăgire când așteptările tale nu se împlinesc, dar pune și o presiune foarte mare pe oamenii pe care îi iubești… și în cele din urmă poate distruge relațiile. Tu trebuie să-i lași pe oameni în pace și să încetezi să mai pretinzi de la ei ceva, dacă nu au capacitatea să-ți ofere. Apostolul Iacov a spus că toți greșim, cădem și îi jignim pe alții în multe feluri. Așadar, dacă toți facem greșeli – și chiar așa este – învață să accepți că asta face parte din experiența umană… și relaxează-te! Întrebare: crezi că ar trebui să fii mai îngăduitor cu „domeniile imperfecte” din propria ta viață și cu „domeniile imperfecte” ale altora? Și înainte de a da un răspuns, gândește-te la acest verset (1 Corinteni 13:4): „Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate…”

GĂSEȘTE-ȚI LOCUL ÎN TRUPUL LUI HRISTOS (2)

„Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El.” (1 Corinteni 12:18)

     Ai experimentat vreodată sentimentul că ar trebui să-ți schimbi biserica pentru a găsi persoane care „seamănă mai mult cu tine?” O echipă de misionari a mers în Kenya și a fost condusă spre destinație, cu mașina, de către un grup din tribul Masai. Pe drum, turmele de antilope gnu și de zebre, care migrau laolaltă, le-au captat atenția. Escorta le-a explicat de ce acele turme mari, din specii atât de diferite, călătoreau împreună. El le-a spus că antilopele gnu au vederea slabă, dar au simțul olfactiv foarte dezvoltat, în timp ce zebrele au văzul foarte bun, dar stau rău la capitolul miros. Așadar, împreună sunt mai puțin vulnerabile în fața unui atac, deoarece tocmai diferențele dintre ele le compensează slăbiciunile. Apostolul Pavel scrie: „Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?” (1 Corinteni 12:17). Versetul acesta ne amintește de zebrele și antilopele gnu, nu-i așa? Când ne înscriem într-un club, de obicei alegem să fim cu oameni care sunt mai mult sau mai puțin asemenea nouă. Dar membralitatea în „trupul lui Hristos” ne pune laolaltă cu oameni care sunt la fel de diferiți de noi, precum este mâna de picior. Și dacă aceste diferențe te pot face uneori s-o iei pe un drum greșit, aceste diferențe sunt concepute de Dumnezeu ca să beneficiezi de pe urma lor. Zebrele și antilopele nu trebuie să se împrietenească, dar supraviețuirea și izbânda lor depinde de faptul că trăiesc în bună înțelegere. Creșterea ta spirituală nu depinde de faptul că ești de acord cu toată lumea, dar ea depinde de faptul că îi iubești suficient de mult ca să trăiești cu ei într-un mod agreabil și plăcut în fața lui Dumnezeu!

GĂSEȘTE-ȚI LOCUL ÎN TRUPUL LUI HRISTOS (1)

„Să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.” (1 Corinteni 12:25)

     Când vorbim de găsirea unei biserici în care să-L întâlnești pe Hristos și să experimentezi nașterea din nou, opțiunile sunt nelimitate. Evanghelică, neo-protestantă, tradițională, contemporană, numește-o cum dorești – foarte probabil vei găsi ce-ți place! Însă locul tău ca individ în trupul lui Hristos e cu totul altceva; acesta nu este stabilit de către tine, ci de către Dumnezeu. Biblia ne spune: „Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup…” (1 Corinteni 12:13). Când Îl accepți pe Isus Hristos ca Mântuitor, devii parte a familiei Sale răscumpărate și tu experimentezi miracolul plasării în trupul lui Hristos. Nu este o alegere pe care tu o faci; e alegerea lui Dumnezeu – și ea îți determină identitatea spirituală. Apostolul Pavel spune: „Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.” (vers. 13). Asta înseamnă că oricine, în orice loc s-ar afla pe pământul acesta și L-a primit pe Isus ca Mântuitor și Domn, este mai legat de tine decât este palma ta de încheietura mâinii tale. Și tu ai un rol de îndeplinit în relație cu fiecare dintre aceștia! Dumnezeu nu numai că te-a așezat în trupul Său, dar El ți-a și stabilit rolul unic atunci când „a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El.” (vers. 18). De asemenea, El ți-a dat anumite „daruri” și El se așteaptă să le folosești pentru împlinirea planului Său (vezi Romani 12:6-8). Când Îl rogi pe Dumnezeu să-ți arate care îți sunt darurile, El te va asculta. Și când o face, tu trebuie să profiți de fiecare ocazie pentru a le folosi – pentru slava Lui!

ÎNDREPTAR PENTRU PĂRINȚI (3)

„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze…” (Proverbele 22:6)

     Biblia ne transmite prin Solomon acest sfat: „Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” Adevărul în această privință este acela că în timp ce anumite principii universale se aplică tuturor copiilor, nu există doi copii la fel, și e o greșeală să-i tratezi ca și cum ar fi. De fapt, iată două dintre cele mai obișnuite erori pe care le poți face ca părinte. Prima eroare este: 1) Să încerci să-ți modelezi copilul ca să devină ceea ce erai tu odinioară. Dacă tu ai fost un sportiv renumit în școală, nu înseamnă că și copiii tăi vor să-ți calce pe urme. Și dacă tu ai avut numai note de 10 la școală, nu înseamnă că și copiii tăi trebuie să fie la fel. Dar totodată tu nu trebuie să tolerezi, să încurajezi sau să răsplătești lenea. Trebuie doar să accepți că nu toți copiii au aceleași aptitudini atletice sau capacități intelectuale. A doua eroare pe care o poți face ca părinte este: 2) Să încerci să-l obligi să fie ceea ce tu ți-ai dori să fie. Nu încerca să-ți retrăiești viața prin copii. Tu ai avut șansa ta și numai pentru că nu ai atins nivelul dorit în profesia pe care ți-ai ales-o, nu înseamnă că trebuie să-ți obligi fiul sau fiica să urmeze acea direcție. Biblia spune: „Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze (calea Domnului), şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” Învață-l și sfătuiește-l să-și aleagă profesia în concordanță cu înzestrarea sa individuală și nu în funcție de modul în care ai alege tu sau ți-ai dori ca el sau ea să aleagă. Există trei caracteristici distinctive ale stimei de sine sănătoase pe care trebuie să te străduiești să o educi în copiii tăi: 1) Să știe cine sunt; 2) Să le placă cine sunt; 3) Să fie cine sunt.