PĂRĂSESTE PERIMETRUL CONFORTULUI TĂU (2)

„Cum vor auzi despre El fără propovăduitor?” (Romani 10:14)

     John Ortberg spune: 1) „Nu exclude pe nimeni! Domnul Isus le-a vorbit vameșilor, leproșilor, păcătoșilor și neamurilor, iar aceștia au șocat liderii religioși prin faptul că au spus da … Poate există în viața ta cineva care e atât de departe de Dumnezeu încât l-ai tăiat de pe listă … o rudă care îți ridiculizează credința, o cunoștință care se împotrivește de ani de zile, cineva atât de adâncit în păcat încât tu crezi că nu mai există speranță? Nu spune nu în dreptul nimănui … nu știi când inima acelei persoane se va despietri sau cum va lucra Duhul lui Dumnezeu”. 2) Pune-te în papucii acelei persoane! Ortberg continuă: „La câteva străzi de casa părinților mei se află cel mai mare templu budist din America. Am plecat de acolo și am primit o revelație uimitoare despre cât de intimidat poți fi când mergi într-un loc de închinare ca străin, neștiind obiceiurile. Când inviți pe cineva la biserică, e mult mai probabil să accepte dacă mergeți împreună. Apoi duceți-vă la o cafea și discutați despre ce s-a petrecut acolo”. 3) Fii mâinile și picioarele Domnului Isus! Legea evreiască interzicea leproșilor să aibă legături cu persoanele sănătoase. Dar când un lepros s-a apropiat de El, Domnul Isus a stat de vorbă cu el și l-a atins pe cel ce nu mai fusese atins de ani de zile (Marcu 1:40-45). S-a infectat Domnul Isus de lepră? Nu, El „l-a infectat” pe lepros cu Evanghelia, deoarece Domnul Isus era mai contagios cu puterea lui Dumnezeu decât era leprosul cu boala lui. Fii un creștin contagios, care-i infectează pe ceilalți cu dragostea lui Dumnezeu. Uită-te la mâinile tale. Cât de des le întinzi înspre cineva care stă departe de Dumnezeu? Împărăția Lui s-a răspândit în același mod de două mii de ani: prin credincioșii care propovăduiesc Evanghelia și îi aduc pe oameni la Hristos!