PĂSTREAZĂ-ȚI CUGETUL CURAT!

„Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor…” (Romani 9:1).

     Gândindu-ne la aceste cuvinte ale apostolului Pavel, putem să remarcăm faptul că, atunci când Duhul Sfânt vorbește conștiinței tale, se întâmplă două lucruri: primul – El îți luminează inima cu adevărul; al doilea – Duhul Sfânt îți arată ce ai de făcut. Unele lucruri pot fi „bune” pentru alții, dar pentru tine pot să nu fie așa… De ce? Pentru că Dumnezeu are un plan anume pentru viața ta, și El dorește să nu fii influențat în mod negativ, și nici măcar să fii distras de pe cale. Citește următoarele versete și gândește-te la ele într-o atitudine de rugăciune: „De aceea mă silesc (îmi chinui trupul, îmi ucid plăcerile carnale, poftele trupești și dorințele lumești, mă străduiesc în toate privințele) să am totdeauna un cuget curat (neclintit, fără vină) înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor”. (Faptele Apostolilor 24:16). „Să păstrezi credinţa (acea încredere a întregii personalități umane, în Dumnezeu, într-o dependență și o siguranță absolută) şi un cuget curat (fără pată) pe care unii l-au pierdut, şi au căzut din credinţă” (1 Timotei 1:19). „Să păstrezi taina credinţei (adevărul creștin care a fost ascuns de oamenii lumii acesteia) într-un cuget curat” (1 Timotei 3:9). „Căci suntem încredinţaţi că avem un cuget bun (curat), dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile” (Evrei 13:18). Când ești copilul lui Dumnezeu răscumpărat nu poți să păcătuiești cu bună știință fără să-ți pară rău… dar dacă asta se întâmplă, îți pierzi sentimentul de pace și de bucurie și vei suporta consecințele pe pielea ta. Așadar, Cuvântul pentru astăzi este, pur și simplu: păstrează-ți cugetul curat!