PATRU TIPURI DE DĂRNICIE (1)

„Cine câştigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă” (Hagai 1:6)

     Există patru tipuri de dărnicie pomenite în Biblie. În următoarele câteva zile ne vom uita la fiecare. Dărnicia din pungă. În zilele profetului Hagai, evreii erau prea ocupați ca să facă bani şi nu mai aveau  timp pentru Dumnezeu. Îți sună cunoscut? Așa că le-a spus: „a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu tavan, când Casa aceasta este dărîmată?”… „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre! Sămănaţi mult, şi strângeţi puţin … şi cine câştigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă! … „Vă aşteptaţi la mult, şi iată că aţi avut puţin; l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat. Pentru ce? zice Domnul oştirilor. Din pricina Casei Mele, care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui” (Hagai 1:4-9). Dacă dorești ca Dumnezeu să fie interesat de casa ta, fii interesat de casa Lui. Dacă dorești ca Dumnezeu să-ți binecuvânteze casa, începe să-I binecuvântezi casa. Dacă dorești ca Dumnezeu să se îngrijească de nevoile casei tale, începe să te îngrijești de nevoile casei Lui. Poate spui: „Cât ar trebui să dăruiesc?” Dumnezeu stabilește limita de jos la a zecea parte din venitul tău (Levitic 27:32). Tot ce dăruiești peste aceasta va fi determinat de trei lucruri: a) Abilitatea ta. „Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea pe care i-o va da Domnul” (Deuteronom 16:17). b) Dorința ta de a culege. Dumnezeu „vă va înmulţi şi vouă sămânţa de semănat” (2 Corinteni 9:10). c) Dragostea ta. „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău” (Matei 22:37).