PE CINE AI CÂSTIGAT TU PENTRU HRISTOS?

„Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15)

     Într-o zi, un pastor i-a spus managerului unui magazin: „de multe ori am discutat cu dumneavoastră despre covoare, dormitoare și instalații, dar nu am discutat niciodată despre afacerea mea. Mi-ați putea acorda câteva minute?” După ce a fost condus într-un birou privat, pastorul și-a scos Noul Testament și l-a îndemnat pe manager să devină creștin. La final, lacrimi au început să șiroiască pe obrazul bărbatului și a spus: „Am șaptezeci de ani. M-am născut în acest oraș și peste o sută de lucrători și cinci sute de slujitori din diferite biserici mă cunosc în calitatea mea de om de afaceri. Dar sunteți singurul care mi-a vorbit vreodată de sufletul meu”. În acea zi, el a îngenuncheat și și-a predat viața lui Hristos. Noi am pus căruța înaintea calului! Credem în continuare că dacă invităm oameni la biserică, ei vor fi mântuiți. Și Îi mulțumim lui Dumnezeu că lucrul acesta se întâmplă. Dar când cei din biserica primară se adunau la închinare ei erau deja câștigați pentru Hristos înainte să meargă la biserică! Ultima faptă a lui Hristos a fost câștigarea unui suflet pe cruce. Ultima Lui poruncă pentru noi a fost să câștigăm suflete pentru El. Și ultima Lui rugăciune pe cruce a fost pentru iertarea unui suflet. Nu trebuie să ai pregătire teologică; trebuie doar să fii îndrăgostit de Hristos. Când ești îndrăgostit, lucrul acesta se vede pe fața ta și se exprimă în vorbele tale. Domnul Isus a spus: „după ce voi fi înălţat … voi atrage la Mine pe toţi oamenii” (Ioan 12:32). Nu te îngrijora că nu-i poți atrage pe oameni la Hristos; prezintă-li-L și El se va ocupa de restul.