PIEDICI ÎN CALEA RUGĂCIUNII (1)

„Ca să nu fie împiedecate rugăciunile voastre” (1 Petru 3:7)

     Iată două piedici în calea rugăciunilor noastre: 1) Păcatul nemărturisit. „Păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să vă asculte” (Isaia 59:2). În calitate de credincios, Dumnezeu așteaptă să umbli în ascultare. „Ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” (Mica 6:8). Să remarcăm că acestea sunt „cerințe”. Dacă nu le respecți, îți pierzi timpul rugându-te, doar dacă nu rostești o rugăciune de pocăință. Trebuie să cauți iertarea lui Dumnezeu și atunci El îți va asculta rugăciunile. 2) Conflictele nerezolvate. „Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre… ca să nu fie împiedecate rugăciunile voastre”. Nu are rost să te rogi dacă vă certați mereu unul cu altul. „Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum” (1 Ioan 2:9). Dumnezeu îți va răspunde când vii la lumină, când te confrunți cu situația care v-a făcut să vă separați și când încerci să repari relația. Uneori nu este dificil să faci schimbări. „Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii” (Romani 12:18). Alteori cealaltă persoană preferă să țină flacăra conflictului aprinsă în loc să-ți accepte scuzele. Când se întâmplă asta, uită-te în inima ta. Îți dorești cu adevărat restaurarea sau preferi să acuzi și să lași ca lucrurile să se agraveze? Dacă încercările tale au fost făcute din toată inimă și cu sinceritate, Dumnezeu nu va lăsa ca o relație frântă să stea în calea rugăciunilor tale. Dar dacă încercările tale au fost făcute șovăielnic și spre slujirea proprie, mai încearcă o dată – dar de data aceasta cu adevărat.