PIEDICI ÎN CALEA RUGĂCIUNII (2)

„Nu aveţi, pentru că nu cereţi” (Iacov 4:2)

     Iată încă două piedici în calea rugăciunilor noastre: 1) Lipsa rugăciunii. Se estimează că din 667 de rugăciuni pentru lucruri specifice menționate în Biblie, există 454 de răspunsuri specifice. Asta înseamnă că Biblia este o carte de rugăciuni – și răspunsuri. Problema noastră este că petrecem mult timp discutând despre rugăciune și nu reușim să trecem la fapte și să ne rugăm. Charles Trumbull a spus: „Rugăciunea eliberează puterea lui Dumnezeu”. Scopul rugăciunii nu este să învingi împotrivirea lui Dumnezeu, ci să crezi în El și să cauţi voia Lui. Cuvântul Său spune: „nu aveţi, pentru că nu cereţi”. C.E. Cowman a scris: „Nici un bărbat și nici o femeie nu realizează atât de multe cu un consum atât de mic de timp ca atunci când el sau ea se roagă”. Până nu înveți să te rogi prin credință și să aștepți răspunsul lui Dumnezeu, nu vei ajunge nicăieri. 2) Lipsa de preocupare pentru alții. Când evreii s-au plâns că Dumnezeu nu le răspunde la rugăciuni, El le-a spus: „deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi, şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel flămând… dacă vezi pe un om gol, acopere-l, şi nu întoarce spatele semenului tău … şi Domnul va răspunde” (Isaia 58:6-9). Păcatul și necredința nu sunt singurele lucruri care îți împiedică rugăciunile; viața centrată pe propria persoană le împiedică! O fetiță s-a rugat timp de mai multe săptămâni, cerându-I lui Dumnezeu un anumit  lucru. În cele din urmă, plină de frustrare, ea a spus: „Apropo, Doamne, ți-am spus lucrul acesta de mai multe ori”. Dacă te afli și tu în această situație, nu te mai gândi la propriile tale nevoi și concentrează-te asupra nevoilor celorlalți.