PORNEȘTE LA DRUM „CU PUTERE DE SUS”!

„Rămâneţi… până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.” (Luca 24:49)

     Poți fi o persoană educată, experimentată și talentată, dar nu vei împlini planul lui Dumnezeu pentru viața ta până nu ești „îmbrăcat cu putere de sus.” Să citim împreună aceste două pasaje din Sfânta Scriptură: 1) „Iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu, dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.” (Luca 24:49). 2) „În Ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei… Și toţi s-au umplut de Duh Sfânt…” (Faptele Apostolilor 2:1-2, 4). Iar ceea ce s-a întâmplat apoi a fost uimitor! Apostolul Petru, care tocmai se lepădase de Domnul Isus, a stat înaintea mulțimii și le-a predicat Evanghelia. A văzut rezultatele? Da. „În ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.” (Faptele Apostolilor 2:41) Și puterea pe care au primit-o a fost sursa tăriei lor, când s-au confruntat cu necazurile și prigoana. Iată ce spune Scriptura (Faptele Apostolilor 4:31): „După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.” Și aceasta nu a fost o experiență unică, ci ei au fost umpluți mereu cu Duhul Sfânt. Poate că tu spui: „Nu sunt suficient de bun pentru a fi umplut cu Duhul Sfânt!” Dar Domnul Isus a zis: „Dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce i-L cer!” (Luca 11:13). Așadar, dacă vrei să faci și să împlinești voia lui Dumnezeu în viața ta, roagă-te ca El să te umple cu Duhul Său cel Sfânt… și El o va face!