PREIA CONTROLUL VIETII TALE !

„Isus … S-a dus iarăşi la munte, numai El singur” (Ioan 6:15)

     Biblia spune: „Isus, fiindcă ştia că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăşi la munte, numai El singur. Isus umbla pe mare. Când s-a înserat, ucenicii Lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie, şi treceau marea, ca să se ducă în Capernaum. … Sufla un vânt puternic şi marea era întărâtată. După ce au vâslit cam douăzeci şi cinci sau treizeci de stadii, văd pe Isus umblând pe mare şi apropiindu-Se de corabie. Şi s-au înfricoşat. Dar Isus le-a zis: „Eu sunt, nu vă temeţi!” Voiau, deci, să-L ia în corabie. Şi corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau” (v. 15-21). Să remarcăm trei lucruri în această istorisire: 1) Autoritatea exercitată de Domnul Isus. Oamenii doreau să-I planifice viața în locul Lui. Îți sună cunoscut? Când s-a întâmplat lucrul acesta, „S-a dus iarăși la munte, numai El singur”. Să remarcăm cuvântul „iarăși”. Petrecerea timpului cu Dumnezeu era ceva ce făcea în mod regulat. Dar tu? 2) Refuzul Domnul Isus. Când mulțimea dorește să te proclame „rege”, e greu pentru eul tău să îi întoarcă spatele. Dar Domnul Isus a făcut-o. Ceilalți nu I-au putut impune propria lor dorință sau propriul lor program. De ce? Fiindcă El S-a angajat să facă voia lui Dumnezeu și nimic altceva. 3) Comuniunea de care S-a bucurat Domnul Isus. După o noapte petrecută în rugăciune, El a primit puterea de a umbla pe apă și de a potoli furtuna. Dacă dorești să reușești în viață, există o singură sursă la care poți apela pentru a primi putere și călăuzire: Dumnezeu. Dorești să preiei controlul vieții tale? Urmează exemplul Domnului Isus!