PROCESUL PĂCII

„Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta, şi nu li se întâmplă nici o nenorocire.” (Psalmul 119:165)

     Unul din ultimele lucruri pe care Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi înainte de plecarea Sa din această lume a fost acesta: „În lume veţi avea necazuri…” (Ioan 16:33). Și a avut dreptate, nu-i așa? Cu toții le experimentăm: stres, solicitări la locul de muncă, termene limită, așteptări, presiuni personale care ne apasă și care încearcă mereu să ne răpească pacea pe care ne-o dorim cu disperare, conflicte, lipsuri... Nimeni nu este imun la stres, la frustrare și la sentimentul că ne aflăm pe „autostrada vieții”. Soluția nu se poate găsi într-o pastilă, în bunuri materiale sau în plăceri. Toate acestea ne epuizează. Biblia vorbește despre trei feluri diferite de pace. Să ne uităm la fiecare dintre ele: 1) Pacea cu ceilalți. „Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii” (Romani 12:18). Aceasta este o pace exterioară, necesară pentru ca relațiile interumane să înflorească. 2) Pacea cu tine însuți. „Pacea lui Hristos… să stăpânească în inimile voastre…” (Coloseni 3:15). Aceasta este pacea lăuntrică, o odihnă a minții și a sufletului care ne scapă multora dintre noi. 3) Pacea cu Dumnezeu. „Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.” (Romani 5:1) Aceasta este pacea veșnică care vine din cunoașterea faptului că ai o relație corectă cu Dumnezeu. Iată ce se întâmplă: când ai pace cu Dumnezeu, ai pace cu tine însuți; și când ai pace cu tine însuți vei avea pace și cu ceilalți. Acesta este, pe scurt, procesul păcii!