PROFEȚII ÎMPLINITE

„Eu am vestit… cu mult înainte ce nu este încă împlinit…” (Isaia 46:10)

     Cum poți fi sigur că Biblia este inspirată de Dumnezeu și astfel demnă de încrederea ta? Prin profețiile împlinite! În nicio altă religie nu există profeții specifice, repetate și constante, care s-au împlinit și care au fost făcute cu mulți ani înainte – despre evenimente asupra cărora profetul nu a avut niciun control! Ființele umane finite cunosc viitorul numai dacă le este descoperit de către o ființă infinită. Și Dumnezeu ne-a oferit această dovadă ca să știm că Sfânta Scriptură are un autor divin. „Căci Eu sunt Dumnezeu… Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit.” (Isaia 46:9-10). Cele 66 de cărți ale Bibliei, scrise cam între anii 1450 î.Hr. și 90 și… d.Hr., conțin aproape 4000 de versete despre profeție! Și iată partea cea mai interesantă: peste 25% din întreaga Biblie conține profeții specifice care s-au împlinit deja – la propriu! Sir Isaac Newton a spus: „În Biblie găsesc mai multe indicii sigure de autenticitate decât în orice altă carte profană de istorie.” S-ar putea să te întrebi: „Atunci, de ce nu cred oamenii în scrierile Bibliei?” Pentru că ei nu-și deschid inima lui Dumnezeu! Apostolul Pavel scria: „Nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt… Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte.” (1 Corinteni 2:11-14). Așadar, citește Biblia, crede-o și trăiește după învățăturile ei!