PROPĂSESTI? (3)

„Dacă grăuntele de grâu… moare, aduce multă roadă” (Ioan 12:24)

     Iată încă două domenii în care Dumnezeu te-a creat pentru a propăși: 1) Relațiile. Din perspectiva relațiilor, sinele nostru ofilit ne face probleme. Suntem nepăsători când comunicăm cu cineva și uneori recurgem la sarcasm, la bârfă și la măgulire. Ne izolăm. Dominăm. Atacăm. Ne retragem. Pe de altă parte, sinele nostru înfloritor caută să-i binecuvânteze pe ceilalți. Relațiile sănătoase înviorează. Vom putea să ne facem cunoscute gândurile și sentimentele în așa fel încât ceilalți sunt invitați să se deschidă. Suntem grabnici să ne recunoaștem propriile greșeli și să-i iertăm pe ceilalți de bunăvoie. 2) Experiențele tale. Dumnezeu te crește pentru că dorește să te folosească în planurile Sale de răscumpărare a întregii lumi, de aceea vei vedea că El îți schimbă experiențele. Eul tău aflat în dezvoltare simte dorința de a-și aduce și el aportul. Trăiești cu sentimentul chemării. Firește, dorința ta lăuntrică de a deveni ceea ce ai fost menit să fii e un ecou al dorinței lui Dumnezeu de a crea noua făptură. Rabinii se refereau la aceasta prin denumirea tikkun olam – a repara lumea. Concentrat asupra propriei persoane, viața ta e cât un grăunte de grâu. Dar dacă i-o dăruiești lui Dumnezeu, e ca și cum acel grăunte e aruncat într-un pământ bogat: creşte și devine parte a unui proiect mai mare. Domnul Isus a spus: „Dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine îşi iubeşte viaţa, o va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta, o va păstra pentru viaţa veşnică.” (Ioan 12.24-25)