PROTECTIA DOMNULUI (2)

„Ocroteşte-mă, la umbra aripilor Tale” (Psalmul 17:8)

     Iată trei moduri prin care devii vulnerabil în fața puterii celui rău: 1) Prin alegere. Autorul cărții „Biblia satanică”, Anton LaVey a spus: „O vrăjitoare sau un vrăjitor de succes trebuie mai întâi să se predea în totalitate Satanei”. Probabil te întrebi ce fel de persoană ar spune sau ar face un astfel de lucru? Dar adevărul e că Dumnezeu dă fiecăruia libertetea de-a alege să se predea lui Hristos sau Satanei. Pavel scrie: „Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi … acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii” (Romani 6:16, 19). 2) Prin tolerare lipsită de orice restricție. Când orice dorință firească este satisfăcută în exces, ea poate deveni o dependență și o forță a distrugerii. Acum să ne facem înțeleși: dependența nu înseamnă să fii posedat de demoni. Mulți creștini se luptă cu obiceiuri încăpățânate, iar Hristos le-a promis că-i va elibera (Ioan 8:32). Când ai fost mântuit, Hristos s-a mutat în inima ta și Satana a plecat, deoarece Hristos nu poate trăi în aceeași încăpere cu diavolul. 3) Bălăcindu-te în domeniul ocultismului. Dumnezeu a spus poporului Israel că cei ce își vor pune încrederea în ghicitori vor fi nimiciți  (Levitic 20:6). Te-ai întrebat vreodată de ce medii nu pot ghici numerele câștigătoare la loterie, de ce nu pot câștiga averi și de ce nu hrănesc mulțimile înfometate? Deoarece ei sunt niște falși, iată de ce! Vorbind despre Satana, Domnul Isus a spus: „În el nu este adevăr … căci este mincinos şi tatăl minciunii” (Ioan 8:44). Nu te amesteca cu puterile întunericului. Singura călăuzire adevărată  vine de la Domnul Isus, „Luceafărul strălucitor de dimineaţă” (Apocalipsa 22:16).