PROTECTIA DOMNULUI (3)

„V-am dat putere … peste toată puterea vrăjmaşului” (Luca 10:19)

     Ai avut de-a face cu ocultismul și acum te întrebi ce să faci? Pocăiește-te și renunță! „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9). Să remarcăm cuvintele „orice nelegiuire”. Nu contează ce ai făcut;  Dumnezeu le iartă pe toate! Învață din trecutul tău, lasă-l în urmă și nu privi înapoi. „Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el”  (1 Ioan 5:18). Este Satana puternic? Dar Domnul Isus este atotputernic! El a spus: „toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ”, apoi El ți-a delegat ție această putere. „Iată că v-am dat putere … peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma” (Luca 10:19). Dumnezeu ți-a oferit trei arme puternice cu care să te aperi: 1) Sabia. „Luați … sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu” (Efeseni 6:17). Satana are avantaj atunci când tu nu știi ce spune Dumnezeu, dar el își ia tălpășița atunci când te bazezi pe Scripturi. 2) Scutul. „Luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău” (v. 16). Credința ta e ca un scut protector în fața săgeților de îndoială și teamă pe care Satana le îndreaptă asupra ta. 3) Duhul. „Voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi” (Faptele Apostolilor 1:8). Așezat în Hristos și plin de Duhul Sfânt, ești deasupra forțelor diavolești care te înconjoară. Ce încurajare, nu-i așa?