PUTEREA CARE VINE DE SUS (2)

„În lume veţi avea necazuri…” (Ioan 16:33)

     Menționăm astăzi două motive pentru care trebuie să valorifici puterea care vine de sus: 1) Ea aduce biruința în suferință. Boala te secătuiește de putere fizică, emoțională și mentală – moment în care ai nevoie de puterea care vine de sus. Biblia spune: „Duhul omului îl sprijineşte la boală; dar duhul doborât de întristare, cine-l va ridica?” (Proverbe 18:14) Charles Spurgeon a fost cunoscut drept „prințul predicatorilor.” Lucrarea sa a avut impact asupra Londrei și asupra unei bune părți din Insulele Britanice. Cu toate acestea, a fost atât de bolnav, încât a trebuit să-și petreacă o bună parte din viață în sudul Franței. Soția sa, care devenise invalidă după nașterea celor doi fii gemeni, a putut trece peste limitările sale fizice doar cu ajutorul puterii care vine de sus. Deși era paralizată, a coordonat din pat lucrarea de distribuire a cărților soțului ei. Iar datorită efortului său, și a puterii ei de mobilizare, cărțile lui Spurgeon se află azi pe rafturile multor oameni din întreaga lume. 2) Puterea care vine de sus învinge limitările financiare. Lucrarea lui George Muller, care a fondat mai multe case pentru îngrijirea copiilor orfani din Bristol, e un exemplu de necurmată intervenție divină. Așa a salvat el viețile a mii de copii, și a făcut-o prin credință! De multe ori n-a avut banii necesari pentru mâncarea de la masa următoare, însă nu s-a plâns niciodată. În schimb, s-a rugat. Și ca răspuns la credința sa, au venit bani din toate colțurile lumii, majoritatea de la persoane pe care nici nu le cunoștea. Se poate spune că Muller a trăit după principiul Scripturii (Romani 12:11-12): „În sârguință, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.”  Cuvinte absolut valabile și pentru tine – astăzi!