PUTEREA CARE VINE DE SUS (3)

„Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise…” (Numeri 12:1)

     Puterea care vine de sus învinge împotrivirile familiei. Când Miriam și Aaron s-au plâns de relația lui Moise cu Dumnezeu, el și-a păstrat blândețea și smerenia, în ciuda împotrivirilor lor. Când s-a confruntat cu provocarea de a se retrage sau de a merge înainte, David Livingstone a dat dovadă de puterea care vine de sus. Soția sa Mary i-a făcut atâtea necazuri, văicărindu-se mereu și criticându-l, încât i-a făcut lucrarea vieții sale aproape imposibilă. Tensiunea dintre ei a devenit atât de mare, încât Livingstone a trimis-o acasă în Anglia pentru o perioadă de peste doisprezece ani, timp în care el a suferit, a sângerat și în cele din urmă a murit în Africa, pentru cauza lui Hristos. Când Domnul Isus s-a dus în Nazaret pentru a-Și începe lucrarea printre cei cu care a crescut, unii dintre ei au încercat să-l arunce pe de stâncă. În ciuda învățăturilor și minunilor Sale, familia Sa a crezut că este nebun. S-a simțit rănit? Firește. Dar nu S-a dat bătut. El a spus: „Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu. Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor…” (Luca 14:26-28). Când familia este împotriva ta, iubește-i și roagă-te pentru ei, întrucât Dumnezeu le poate schimba inima! Iar între timp, tu slujește-L credincios!