PUTEREA INFLUENȚEI (1)

„Au priceput că fuseseră cu Isus”. (Faptele Apostolilor 4:13)

     A fi „sub influență” înseamnă a fi controlat de ceva sau de cineva diferit de tine însuți. Cine ești, ce ești și unde ești astăzi, se datorează influenței pe care anumiți oameni au avut-o asupra ta. Tovărășiile pe care le întreții îți influențează gândirea, gândirea îți influențează faptele, faptele îți influențează caracterul și caracterul îți determină destinul. E imposibil să scapi de influență. Ea este ca vremea – trebuie să ții mereu cont de ea. De aceea este esențial să monitorizezi modul în care copiii tăi utilizează Internetul, ceea ce văd la televizor și prieteniile pe care le au, întrucât aceste lucruri îi pot influența în bine sau în rău. Și dacă ești cu adevărat înțelept, vei petrece timp sub influența Domnului Isus. Vei citi Cuvântul Său și vei petrece timp cu El în rugăciune. Firește, cu cât vei petrece mai mult timp cu Hristos, cu atât mai mult vei semăna cu El. Când ucenicii au fost umpluți cu Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii, ei s-au schimbat așa de mult, încât unii dintre cei prezenți erau uimiți, iar alții credeau că sunt beți. Dar Petru a spus: „Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel: „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură” (Faptele Apostolilor 2:15-17). Iar în capitolul patru versetul treisprezece, citim următoarele: „Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că fuseseră cu Isus”. Iar astăzi, Duhul Sfânt, care reprezintă influența lui Hristos, îți poate transforma și ție viața – dacă vrei!