RAHAV (1)

„Prin credință n-a pierit curva Rahav” (Evrei 11:31)

     În următoarele câteva zile ne vom uita la povestirea despre prostituata Rahav. Ea a trăit într-o civilizație depravată. Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Ție și seminței tale după tine îți voi da … toată țara Canaanului” (Geneza 17:8). Rahav locuia pe „zidul” Ierihonului, cu alte cuvinte, trăia la „limita osândei”. La fel și noi. Astăzi, liderii se luptă să oprească răspândirea armelor nucleare, deoarece ajunse în mâinile extremiștilor, ele au puterea de a distruge lumea. Biblia vorbește despre un călăreț, călare pe un cal roșu care are o armă cu un potențial distructiv atât de mare încât ar putea lua pacea de pe pământ (Apocalipsa 6:4). Ar putea fi vorba despre un dispozitiv nuclear? Petru scrie: „Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură, și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu?” (2 Petru 3:10-12). Ar trebui să te înspăimânți? Nu, chinurile morții acestui regim pământesc sunt doar chinurile nașterii altuia nou, ceresc. „Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină, și în pace” (v. 13-14). Ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru poporul Său răscumpărat este extraordinar!