RAHAV (3)

„Dacă vreunul din ei va ieși pe poarta casei tale, … sângele lui va cădea asupra capului lui” (Iosua 2:19)

     Lucrul pe care ea s-a bazat era sigur, pe când lucrul în care s-au încrezut toți ceilalți s-a prăbușit. În ce s-a încrezut Rahav? În moralitatea ei? Nu, Biblia ne spune că era prostituată. În naționalitatea ei? Nu, ea făcea parte dintre neamuri și astfel era exclusă de la binecuvântările lui Avraam. Deci, în ce s-a încrezut ea? Într-o funie cărămizie! Ce imagine frumoasă a puterii și protecției acordate nouă prin sângele vărsat al lui Hristos. „Știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire, pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană”. Să observăm de la ce ne-a salvat sângele Domnului Isus: de la „felul deșert de viețuire”. Îți mai amintești când nu aveai nici un interes pentru biserică pentru că sufletul tău era în război cu Dumnezeu; Dumnezeu care a adus pacea între tine și El? „Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum” (Coloseni 1:21). Cum s-a întâmplat asta? „Făcând pace, prin sângele crucii Lui” (Coloseni 1:20). Poate spui: „Dar încă sunt foarte departe de standardele lui Dumnezeu”. Cu toții suntem așa. Dar Dumnezeu s-a îngrijit de asta: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:19). Când trupele lui Iosua au văzut funia cărămizie fluturând la fereastra casei lui Rahav, lucrul acesta a însemnat că era acceptată de Dumnezeu. Și sângele lui Hristos face asta pentru tine.