RAHAV (4)

„Dacă vreunul din ei va ieși pe poarta casei tale, … sângele lui va cădea asupra capului lui” (Iosua 2:19)

     Ea a fost în siguranță atâta vreme cât a rămas în casă. Înainte de a cuceri Ierihonul, Iosua a trimis două iscoade într-o misiune de recunoaștere. Atunci au întâlnit-o ei pe Rahav și ea      s-a împrietenit cu ei. Drept rezultat, ei i-au dat o funie cărămizie pe care s-o atârne la fereastră, prin care ei să identifice casa drept „limită” pentru armata invadatoare. Dar să remarcăm instrucțiunile care i-au fost date: „Dacă vreunul din ei va ieși pe poarta casei tale, … sângele lui va cădea asupra capului lui”. Putem învăța o lecție de aici: dacă ești un om care tărăgănează lucrurile, lecția este următoarea: „Intră în casa credinței cât mai ai timp!” Dacă te îndepărtezi de Dumnezeu, mesajul este: „Nu părăsi casa”. Când vine vorba de importanța rămânerii sub protecția lui Dumnezeu, iată două ilustrații biblice extraordinare: „Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l muiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața” (Exod 12:22). A doua: „Pavel a zis sutașului și ostașilor: „Dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați” (Faptele Apostolilor 27:31). Înțelegi mesajul? Rămâi în biserică. Rămâi în Cuvântul lui Dumnezeu. Rămâi în locul rugăciunii. Rămâi în compania celor ce te pot zidi spiritual. Vremea e prea aproape, iar atacul e prea mare. „Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt … se odihnește la umbra Celui Atoputernic” (Psalmul 91:1).