RĂSPÂNDESTE PREZENTA LUI DUMNEZEU (3)

„El este începutul” (Coloseni 1:18)

     Dacă Chivotul Legământului este pomenit în Scriptură de 185 de ori atunci  înseamnă că este important. Fiecare activitate din curtea exterioară și din curtea interioară a cortului avea un  singur scop, să te conducă în Sfânta Sfintelor unde era prezența lui Dumnezeu. Simbolurile Vechiului Testament, cum este şi Chivotul, sunt imagini ale realităților din Noul Testament. În acest sens, Chivotul, care era cea mai importantă piesă de mobilier din cort, este o imagine a lui Hristos pe care Îl iubim și Îl slujim. El este Domn. El este suprem. Nu este nimeni ca El. Și El este demn de toată lauda! Pavel scrie: „El este Chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi-născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi-născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, şi să împace totul cu Sine prin El” (Coloseni 1:15-20). Dacă credința ta se învârte în jurul persoanei tale nu vei ajunge nicăieri. Dar când credința ta este „Hristo-centrică”, tot ceea ce are Hristos devine disponibil și pentru tine!