RECUNOASTE VOIA LUI DUMNEZEU SI UMBLĂ ÎN EA (2)

„Umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace” (Romani 8:6)

     Alege să ai o gândire duhovnicească, nu una firească. Poftele trupești se găsesc la temelia vechiului eu și ele continuă să trăiască în noi chiar și după ce devenim creștini. Centrul lor de greutate este întotdeauna departe de Dumnezeu, fiind atrase spre o viață egoistă. Biblia spune: „umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună” (v. 7). Firea pământească ne face să fim suspicioși, sceptici, încurajând propria noastră persoană și devenind orbi față de voia lui Dumnezeu. Să ai o gândire duhovnicească înseamnă să ai la baza alegerilor tale Cuvântul lui Dumnezeu și să-ți pleci urechea la îndemnurile Duhului. Vestea cea bună este aceasta: „Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte într-adevăr în voi” (v. 9). Trebuie să eviți să te lași pradă firii pământești. Tu alegi cine să te călăuzească, Duhul sau firea pământească! Lui Petru, mânat de gânduri duhovnicești, i s-a descoperit natura divină a Domnului Isus. „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” Isus a luat din nou cuvântul, şi i-a zis: „… fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri” (Matei 16:16-17). La scurt timp după aceea, Domnul Isus le-a destăinuit ucenicilor Săi modul în care avea să moară. Petru, plin de-avânt și de bune intenții dar îndemnat greșit de firea pământească, a refuzat să accepte această moarte. „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva!” (v. 22). Gândirea firească este o ușă deschisă pentru Satana. Așa că Isus i-a spus lui Petru: „Înapoia Mea, Satano: tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor” (v. 23). Deci, păstrează-ți mintea trează din punct de vedere spiritual și fii pregătit să faci voia lui Dumnezeu.