RENUNTĂ LA ATITUDINEA DE OM INDEPENDENT

„Să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Evrei 4:16)

     Biblia spune: „Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie”. Creștem spunându-ni-se: „Dacă îți dorești un lucru, trebuie să muncești pentru el”. Dar o etică a muncii greșită ne poate distorsiona gândirea când vine vorba de a primi ceea ce Dumnezeu dorește să ne dea fără plată. Dumnezeu își toarnă mereu binecuvântarea, iar noi, ca vase goale și însetate, trebuie să învățăm să ne deschidem inimile pentru ce ne oferă El. „A obține” implică a primi prin propriul nostru efort. „A primi” implică a accepta ceea ce se oferă fără plată și prin har. Domnul Isus a venit să ne scape de luptă, nu să ne invite pe o nouă cale sub egida creștinismului. Trebuie să înțelegem că toate binecuvântările lui Dumnezeu sunt oferite datorită harului și sunt primite prin credință. Un învățător biblic scrie: „Mereu încercam să „fac” ceva, lăsându-L pe Dumnezeu afară din ecuație. Am încercat să mă schimb pe mine, să schimb familia, circumstanțele care nu-mi plăceau, chiar să fac ca lucrarea mea să crească. Dar Dumnezeu nu ne va permite niciodată să reușim fără El. Dacă ar face-o, noi am avea parte de toată lauda. În cele din urmă, am intrat în odihna Sa”. Dar pentru a trăi astfel, trebuie să înțelegi ce importanță ai tu pentru Dumnezeu și apoi să înveți să te bazezi pe harul Său. Adevărul e că El este mai mult decât dispus să te ajute doar dacă vrei să renunți la atitudinea ta de om independent.