RUGĂCIUNEA (4)

„Când Mă va chema, îi voi răspunde” (Psalmul 91:15)

     Bill Gates a fost asociat cu rețeaua de computer pe care o numim internet. Prin utilizarea ei, abonații pot trimite mesaje electronice (e‑mail) altor utilizatori ai internetului. La început, Bill Gates a avut o adresă de internet la fel ca orice persoană. Dar a avut probleme când revista The New Yorker i‑a publicat adresa de internet. Oricine putea acum să trimită o scrisoare geniului în calculatoare. Într‑o clipă a fost invadat de cinci mii de mesaje ‑ pur și simplu nu le putea face față. Așa că și‑a armat computerul cu un program care i‑a filtrat e‑mailurile, permițând mesajelor importante să intre, iar celelalte să fie date uitării electronice. Noi suntem limitați; ne putem confrunta cu puține lucruri și putem face puține lucruri. Dumnezeu, pe de altă parte, nu obosește din cauza mesajelor spirituale primite. Urechea lui e mereu deschisă la rugăciunile noastre. El are o capacitate nelimitată de a ne ajuta. Nu‑L vei auzi niciodată spunând: „Din cauza volumului neobișnuit de mare de apeluri, nu pot să primesc momentan mesajul tău. Te rog să suni din nou sau să lași un mesaj”. Nu, Biblia spune: „Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strîmtorare, îl voi izbăvi și‑l voi proslăvi” (Psalmul 91:15). „Celor neprihăniți li se împlinește dorința” (Proverbe 10:24). „Rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcut” (Proverbe 15:8). „Cheamă‑Mă, și‑ți voi răspunde; și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști” (Ieremia 33:3). „Dacă rămâneți în Mine, și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da” (Ioan 15:7).