RUGĂCIUNEA ASCULTATĂ

„Cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 16:24)

     Dacă rugăciunile tale nu au primit răspuns, întreabă-te: 1) Cum este relația mea cu Dumnezeu? „Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul” (Psalmul 66:18). Tot ce afectează în mod negativ relația ta cu Dumnezeu îți afectează și rugăciunile. Prietenia îți conferă anumite avantaje; părtăşia îți oferă o cale de acces. Domnul Isus a spus: „Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da” (Ioan 15:7). 2) Cât de puternică este credința mea? „Fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută” (Evrei 11:6). Să remarcăm trei cuvinte: a) „Să creadă”. Cea mai adâncă dorință a lui Dumnezeu este să credem în El, indiferent de emoții și de circumstanțe. b) „Cu sârguință” [în lb. engl. apare și cuvântul diligently – „cei ce-L caută cu sârguință” – n.tr]. Când te rogi, roagă-te cu inima și cu sufletul. Pavel vorbește despre „lupta în rugăciune” (Coloseni 4:12). c) „Pe El”. Dumnezeu nu este o „forță de nicăieri”, El este Tatăl tău cel ceresc care „ştie că aveţi trebuinţă de ele” (Matei 6:32). Principala ta prioritate nu trebuie să fie împlinirea nevoilor tale, ci zidirea unei relații cu Dumnezeu. 3) Dau eu dovadă de răbdare? „Până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el, şi până când l-a încercat Cuvântul Domnului” (Psalmul 105:19). Iosif a fost pus la încercare prin însăși promisiunea pe care i-a făcut-o Dumnezeu. Nu-i așa că-L auzi pe Satana șoptind: „Am crezut că visul presupunea să ajungi prim ministru; ce cauți în închisoare?” Dar numai în aparență este o închisoare; în realitate, este locul în care s-a născut un destin. Iosif a văzut promisiunea lui Dumnezeu împlinindu-se – în timpul lui Dumnezeu. Și tu vei vedea același lucru!