SĂ-I RIDICĂM PE CEI CĂZUȚI! (2)

„Şi aşa eraţi unii din voi…” (1 Corinteni 6:11).

     După ce a enumerat câteva dintre cele mai rele păcate pe care ni le putem imagina, apostolul Pavel le-a spus corintenilor: „Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” (1 Corinteni 6:11). Așadar, înainte de a judeca pe cineva, adu-ți aminte de unde te-a scos Dumnezeu! Mulți dintre noi credem că o predică „bună” este cea care îl lovește pe aproapele nostru exact în frunte! În Sfânta Scriptură, cuvântul original tradus „restaurare” sau „ridicare” are două sensuri. Unul înseamnă „a îndepărta o tumoare”. Tumoarea te poate ucide și trebuie scoasă afară. Apostolul Pavel scrie: „Chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţei… şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos” (Galateni 6:1-2). Negreșit, faptul că ești părtaș la rușinea și umilința cuiva poate fi o povară. Cu toate acestea, „cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă.” (Galateni 6:10) Dacă ai tendința de a-i condamna pe alții – ceva ce mai toți am făcut din când în când – pune-ți această întrebare: dacă oamenii nu găsesc har la oamenii care predică harul, unde să-l găsească atunci? Celălalt sens al cuvântului „restaurare” înseamnă „a pune la loc un os rupt”. Citim în Biblie (Romani 12:5): „Noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.” De fapt, familia spirituală este mai importantă decât familia biologică, pentru că ea durează pe veci. Când ridici un mădular căzut, ajuți la alinarea durerii pe care o simte și îl ajuți să redevină un mădular vital și funcțional al trupului lui Hristos. Așadar, Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi este acesta: ridică-i pe cei căzuți!