SĂ NE ADUCEM AMINTE!

„Adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău…” (Deuteronom 8:18)

     În ziua de 3 martie 1863, chinuit de ravagiile Războiului Civil, Abraham Lincoln a decretat o zi de post național spunând următoarele cuvinte: „Având în vedere că este de datoria națiunilor, cât și a membrilor lor să-și recunoască dependența de puterea atotstăpânitoare a lui Dumnezeu, să-și mărturisească păcatele și fărădelegile, cu sinceră părere de rău și totuși cu siguranța nădejdii că pocăința autentică va duce la milă și iertare; și să recunoască adevărul sublim enunțat în Sfânta Scriptură și dovedit de întreaga istorie că numai acele națiuni care au ca Domn pe Dumnezeu sunt binecuvântate… Noi am primit cele mai alese bunătăți ale cerului; am viețuit mulți ani în pace și prosperitate; am crescut numeric, în bunăstare și putere cum nicio altă națiune nu a crescut vreodată. Dar l-am uitat pe Dumnezeu! Am uitat că mâna Sa plină de bunătate ne-a păstrat în pace, ne-a înmulțit, ne-a îmbogățit și ne-a întărit… Ne-am închipuit, în fățărnicia inimilor noastre, că toate aceste binecuvântări au fost zămislite de o înțelepciune și o virtute superioară ce ne aparține. Îmbătați de succesul necontenit, am devenit prea egoiști pentru a mai simți necesitatea harului răscumpărător care ne păstrează, prea mândri pentru a ne ruga Dumnezeului care ne-a creat! Se cuvine, deci, să ne smerim în fața Puterii ofensate, să mărturisim păcatele națiunii și să ne rugăm pentru milă și iertare!” Dumnezeu a avertizat Israelul: „Când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi aurul, şi crescându-ţi tot ce ai… adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul” (Deuteronom 8:13, 18). Astăzi, să ne aducem și noi aminte de Domnul, Dumnezeul nostru! Și, de ce nu? Să avem în vedere și-un post de pocăință!