SĂ NE RUGĂM CUM NE-A ÎNVĂTAT ISUS (6)

„Izbăveşte-ne de cel rău” (Matei 6:13)

     „Izbăveşte-ne de cel rău” (Luca 11:4). În textul original din limba greacă citim: „Izbăvește-ne de cel rău”, nu de vreo entitate abstractă numită răul. Așadar, trebuie să ne temem de Satana? Nu, dar trebuie să luăm seama la strategiile lui (1 Petru 5:8-9). Dacă nu veghem și dacă nu ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu, cădem pradă înfrângerii (Efeseni 6:10-18). Dar când veghem și suntem echipați corespunzător, nu trebuie să ne fie teamă de Satana: „Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4). Domnul Isus, nu tu, îți garantează victoria. Duhul Sfânt din tine este Cel ce-ți dă putere să te împotrivești celui rău. „Iată că v-am dat putere … peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma” (Luca 10:19). Când te lupți cu cel rău, această rugăciune activează puterea „Celui mai mare” care este în tine și prin puterea Lui poți triumfa asupra diavolului. La toate acestea, adaugă Cuvântul lui Dumnezeu care locuiește în inima și în mintea ta, dându-ți puterea să ripostezi la ispitele Satanei la fel cum a făcut Domnul Isus, spunând: „Este scris” (Matei 4:3-11). Satana a fost învins prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu și aceasta va funcționa și pentru tine! „Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci” (Matei 6:13). Ce notă finală plină de recunoaștere și laudă! Nici urmă de nesiguranță sau de ezitare aici. Ea oglindește marea doxologie a lui David: „A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava … a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai pesus de orice” (1 Cronici 29:11). Rugăciunile tale vor fi cu certitudine eficiente când te rogi cu credință unui astfel de Dumnezeu.