SATANA ESTE ÎNFRÂNT (2)

„Veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi” (Ioan 8:32) 

     Satana este un înșelător, dar Domnul Isus este persoana care‑i dă în vileag înșelătoriile. Așadar, de fiecare dată când Îl implici pe Isus într‑o anumită situație, diavolul este demascat, iar planurile lui pentru viața ta sunt descoperite și zădărnicite. Satana este denumit în Scriptură „întuneric”, iar Domnul Isus „lumină”. De îndată ce se instalează lumina, întunericul trebuie să dispară. Deci prima ta prioritate nu este să‑l învingi pe Satana, ci să te apropii de Isus; să‑ți aliniezi voia și vorbirea la voia Lui și la Cuvântul Lui.În loc să stai culcat la pământ și să o încasezi spunând: „Probabil nu pot face nimic în această situație”, ridică‑te în credință și spune: „Este scris”. Confruntat cu un nivel de ispită la care nici unul dintre noi nu a fost expus, asta    i‑a făcut Domnul Isus lui Satana în pustie. Biblia spune: „Atunci diavolul L‑a lăsat. Și deodată au venit la Isus niște îngeri, și au început să‑I slujească” (Matei 4:11). Cu toți am fost martorii bancherilor și agenților de asigurări care au luat banii oamenilor, i‑au pierdut, iar mai târziu        s‑au întors și au spus: „iată un alt plan bun; investiți în el”. Dar acum noi știm mai bine, nu‑i așa? Acum nu mai credem că o investiție e bună doar pentru că cineva spune așa. Nu pierde analogia spirituală de aici. Când cunoști adevărul Cuvântului lui Dumnezeu și îl folosești drept armă, zidurile lui Satana se prăbușesc, planurile lui pentru tine se destramă, iar uneltirile lui eșuează. Când înțelegi cine ești tu „în Hristos”, ești mai mult decât o pradă pentru diavol, iar el nu‑ți mai poate controla viața.