SATANA ESTE ÎNFRÂNT (3)

„Să izbăvească pe toți aceia, care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor” (Evrei 2:15) 

     Pentru mulți dintre noi, moartea este cea mai mare teamă a noastră. Un comediant a glumit: „Nu mă deranjează să mor, dar nu vreau să fiu de față când se întâmplă!” Dar nu putem glumi despre realitatea pe care Biblia o descrie drept „ultimul vrăjmaș”. Așadar, care este răspunsul? Isus! „Prin moarte, a nimicit pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și a izbăvit pe toți aceia, care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor” (v. 14‑15). Până la venirea Domnului Isus, Satana a folosit amenințarea morții. Până atunci,  toții au trăit în această teamă. Dar datorită învierii, tot ce i‑a mai rămas diavolului sunt minciunile pe care le poate spune despre moarte. Cuvântul „a nimici” implică „a reduce la zero” (1 Ioan 3:8). Extraordinar! Prin moartea și învierea Sa, Domnul Isus a redus puterea Satana la zero. Și astăzi Domnul Isus îți spune: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale Locuinței morților” (Apocalipsa 1:17‑18). După ce a nimicit Locuința morților, Domnul Isus a ieșit afară și i‑a spus Satanei, temnicerul: „iau eu aceste chei”, iar apoi s‑a întors în cer. Noi jelim pierderea unei persoane dragi și este un lucru sănătos să facem așa. Dar poți face față durerii când știi că îi poți supraviețui și că vă veți întâlni în cer cu cei dragi.Deci chiar și în moarte, noi câștigăm, iar diavolul pierde.