SE APROPIE VREMEA

„Fiul omului este aproape, este chiar la uşi” (Matei 24:33)

     Cu aproape trei mii de ani în urmă, Dumnezeu a spus prin profetul Amos că înainte de venirea Domnului, evreii se vor întoarce din cele patru colțuri ale pământului și vor reface națiunea Israel. „Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăşi cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le vor mânca roadele. Îi voi sădi în ţara lor, şi nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat-o, zice Domnul, Dumnezeul tău!” (Amos 9:14-15). În 1948, poporul Israel a luat ființă. În 1949, ei și-au ales primul președinte, și-au înălțat propriul lor steag, au instituit prima lor constituție și au început să bată propria lor monedă. E o împlinire uimitoare a acelei profeții. Acum să citim ce a spus Domnul Isus: „de la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi” (Matei 24:32-33). În Scriptură, smochinul reprezintă poporul Israel. Înconjurat și amenințat de vecini ostili, el stă drept mărturie a acurateței și caracterului demn de încredere al Cuvântului profetic al lui Dumnezeu. Și același Hristos care a anunțat renașterea lui Israel a făcut o promisiune și mai mare acelora dintre noi care trăim la sfârșitul vremii. „Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa” (Apocalipsa 3:11). Ești tu gata? Îți trăiești viața în așa fel ca să fii pregătit?